Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Projekti za samostalan i timski rad

Pitaj na Algori

Projekti za samostalan i timski rad

Velik broj zaposlenih koji danas rade u MDCS tokom srednjoškolskih dana nisu imali puno kontakta sa IT industrijom niti su znali kako ona funkcioniše, što je u određenom smislu otežalo njihov budući profesionalni razvoj. Sa željom da se skrene pažnja na ovaj problem i da se pomogne mladim generacijama deo MDCS tima, tokom 2013. godine u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu pokrenuo je niz aktivnosti sa ciljem da se upravo srednjoškolcima približe aktuelni problemi iz oblasti IT industrije.

Osnovni cilj ove zamisli bio je da se učenicima u Matematičkoj gimnaziji kroz blok nastavu omogući da rade na realnom IT problemu, koji je primeren njihovom znanju. Drugi zadatak za nas bilo je podsticanje učenika na timski rad i međusobnu saradnju, jer je to nešto što čini svakodnevnicu u IT industriji, a retko se pominje u školama. Problem koji smo predstavili na blok nastavi je jednostavna pretraga HTML stranice, koja podrazumeva da se sadržaj Web strane isparsira i da se zatim omogući pretraga kombinacije dve ili više uzastopnih reči u tekstu stranice. Ovo je mogućnost koju pruža svaki Web brauzer i učenici su upoznati sa tim konceptom. Dizajn aplikacije koja omogućava ovu pretragu je podeljen u tri odvojena dela koji su u interakciji i zajedno pružaju punu funkcionalnost.

Nastavak aktivnosti, tokom drugog polugodišta podrazumevao je rad na 5 projekata koji su bili povezani sa oblastima koje nisu pokrivene uobičajenim nastavnim planom. Učenici su radili projekte iz oblasti poput computer vision-a, kompresije podataka, različitih algoritama sa grafovima i stablima. Naredne godine je ova aktivnost znatno proširena, te je kurs obuhvatao skoro 20 predloženih projekata.

Svi sprovedeni zadaci i projekti sa nastave u Matematičkoj gimnaziji se nalaze na ovom sajtu, u sklopu lekcija na kursu. Za rađene zadatke sa bloka okačen je samo kod postavke gde je ostavljen kostur koda, a zainteresovani profesori mogu da se jave ako žele da dobiju kompletan projekat urađen u C++, C# ili Java implementaciji. Takođe je namerno izostavljen detaljan opis predloga projekata, iz razloga što je osnovna ideja projekata da oni služe isključivo kao idejna inspiracija. Na taj način se ostavlja učenicima prostor da obim projekta prilagode nivou svog znanja, stepenu motivisanosti I raspoloživom vremenu, kao i da vežbaju samostalno dolaženje do informacija putem interneta.