$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Jednakostraničan trougao - grananje

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Da li je trougao datih dužina stranica jednakostraničan?

Tri realna broja koja predstavljaju dužine stranica trougla.

true ako je trougao jednakostraničan, false inače

Ako su a, b, c dužine stranica trougla, mora da važi a > 0, b > 0, c > 0, a + b > c, b + c > a, c + a > b.

Ulaz izlaz

Input 1:

2

2

2

Input 2:

2

3

2

Input 3:

2

3

4

Input 4:

-7

-7

-7

Output 1:

true

Output 2:

false

Output 3:

false

Output 4:

false

Ako su uneti brojevi takvi da ne mogu predstavljati dužine stranica trougla, program treba da vrati false.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.