$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Двојке и тројке дељиве са 3

време меморија улаз излаз
1 s 64 Mb стандардни излаз стандардни улаз

У датом низу природних бројева дужине \(n\), одреди број група од два или три елемента таквих да је сума свих елемената групе дељива са 3. На пример у низу \([2, 1, 3, 10]\) имамо 4 такве групе: \([2, 1]\), \([2, 10]\), \([2, 1, 3]\), \([2, 3, 10]\).

Улаз

У првој линији стандардног улаза налази се број елемената низа \(n\) (\(1 \leq n \leq 50000\)). У следећих \(n\) линија налази се редом елементи низа (природни бројеви између \(0\) и \(1000\)).

Излаз

На стандардном излазу у једној линији приказати број тражених група у низу.

Пример

Улаз

4 2 1 3 10

Излаз

4

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.