$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Fibonaci

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Низ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... се зове Фибоначијев низ. Прва два члана тог низа су једнаки 1, а сваки следећи члан се добија као збир претходна два члана низа. Написати програм (конзолну апликацију) FIBONACI који ће за дати број n  исписати последње две цифре n-тог члана Фибоначијевог низа.

У једином реду стандардног улаза се налази један природан број n (6<n<1000000000

У једином реду стандардног излаза исписати  последње две цифре n-тог члана Фибоначијевог низа.

6<n<1000000000

Ulaz izlaz

12

600

123456789

44

00

14

Државно такмичење из програмирања, Београд – 19. април 2015.
I категорија (5. и 6. разред)

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.