Програмирање у Скречу, практикум за пети разред

Програмирање у Скречу, практикум за пети разред Creative Commons License

Овај интерактивни практикум ће вам помоћи да савладате основе програмирања у визуелном програмском језику Scratch. Његов обим превазилази градиво предмета Информатика и рачунарство за V разред основне школе, али се може користити као допуна приручника за програмирање у Скречу који је писан управо за петаке.

Део материјала који ученици треба да савладају за програмом предвиђених 18 школских часова означен је зеленом вертикалном линијом са леве стране. Материјал означен жутом вертикалном линијом намењен је ученицима који желе да изучавају нешто сложеније проблеме. Црвеном вертикалном линијом означен је материјал погодан за додатну наставу, секције и за оне ученике који желе да потпуније овладају могућностима овог програмског језика.

Програмирање у Скречу, практикум за пети разред је дело аутора Невенке Спалевић и ауторског тима Фондације Петља. Овај Практикум се даје на коришћење под лиценцом Creative Commons Attribution 4.0 International License .

За питања, примедбе и кометаре користите http://algora.petlja.org/c/zbornica.