Istaknuti materijali

Osnovna škola

Програмирање у Скречу, приручник за пети разред

Приручник је усаглашен са наставним програмом за тему Рачунарство, предмета Информатика и рачунарство за V разред, а може се користити и за самостално учење програмирања.

Програмирање у Скречу, практикум за пети разред

Практикум садржи примере пројеката, питања за проверу знања и идеје за пројекте.

Програмирање у Пајтону, приручник за шести разред

Приручник је усаглашен са наставним програмом за тему Рачунарство изборног предмета Информатика и рачунарство за VI разред, а може се користити и за модул Одабрана поглавља из Програмирања изборног предмета Информатика и Рачунарство за VII и VIII разред, као и за самостално учење програмирања.

Програмирање у Пајтону, збирка кратких питања за шести разред

Збирка садржи питања са избором понуђених одговора или са кратким одговором који треба дати.

Programiranje u Pajtonu, zbirka algoritamskih zadataka za šesti razred

Zbirka algoritamskih zadataka za šesti razred je prevashodno namenjena da pruži podršku u nastavi. No, ovu zbirku mogu koristiti i svi oni koji nemaju značajno programersko predznanje.

Ostali materijali