BubbleBee biblioteka

Za buduće programere

Za učenike

Програмирање у Скречу, приручник за пети разред

Приручник је усаглашен са наставним програмом за тему Рачунарство, предмета Информатика и рачунарство за пети разред, а може се користити и за самостално учење програмирања.

Програмирање у Скречу, практикум за пети разред

Практикум садржи примере пројеката, питања за проверу знања и идеје за пројекте.

Програмирање у Пајтону, приручник за шести разред

Приручник је усаглашен са наставним програмом за тему Рачунарство у оквиру предмета Информатика и рачунарство за шести разред, а може се користити и за модул Одабрана поглавља из Програмирања изборног предмета Информатика и Рачунарство за осми разред, као и за самостално учење програмирања.

Programiranje u Pajtonu, zbirka algoritamskih zadataka za šesti razred

Zbirka algoritamskih zadataka za šesti razred je prevashodno namenjena da pruži podršku u nastavi. No, ovu zbirku mogu koristiti i svi oni koji nemaju značajno programersko predznanje.

Збирка кратких питања из програмирања за шести и седми разред

Збирка је намењена ученицима шестог и седмог разреда који желе да провере и утврде научено градиво из програмског језика Пајтон и библиотеке Pygame, у оквиру предмета Информатика и рачунарство. Састоји се питања са понуђеним одговорима и питања на која треба дати кратак одговор и идеална је за брзу проверу знања.

Синтаксни подсетник Пајтон

Кратак подсетник који ће вам брзо помоћи да решите једноставне недоумице у програмском језику Пајтон.

Програмирање графике помоћу Pygame, приручник за седми разред

Приручник је усаглашен са наставним програмом и посвећен учењу дводимензионалне графике и анимације помоћу Pygame библиотеке у програмском језику Пајтон и намењен ученицима седмог разреда, али и свима који желе да самостално уче програмирање. Приручник је намењен употреби приликом обраде лекција из наставне теме Рачунарство у оквиру предмета Информатика и рачунарство.

Програмирање у Пајтону, приручник за гимназију

Приручник је усаглашен са наставним програмом за тему Програмирање у оквиру предмета Рачунарство и информатика за први разред гимназије, а препоручујемо га и за самостално учење програмирања.

Програмирање графике помоћу Pygame, приручник за гимназију

Приручник је усаглашен са наставним програмом посвећен учењу дводимензионалне графике и анимације помоћу Pygame библиотеке у програмском језику Пајтон и намењен ученицима првог разреда гимназије, али и свима који желе да самостално уче програмирање. Приручник је намењен употреби приликом обраде лекција из наставне теме Програмирање у оквиру предмета Рачунарство и информатика.

Збирка кратких питања из програмирања за гимназију

Збирка је намењена ученицима првог разреда гимназије који желе да провере и утврде научено градиво из програмског језика Пајтон и библиотеке Pygame, у оквиру предмета Рачунарство и информатика. Састоји се питања са понуђеним одговорима и питања на која треба дати кратак одговор и идеална је за брзу проверу знања.