RasPETLJAvanje 2.0 je podrazumevalo dva programa rada:

RasPETLJAvanje je besplatan onlajn program podrške učenju programiranja koji Fondacija Petlja realizuje u sklopu projekta „Izgradnja ključnih računarskih kompetencija – ka radnoj snazi budućnosti“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, a uz podršku Vlade Republike Srbije.


Onlajn materijali

Onlajn materijali

Rosum

Čas

Datum

Tema - link ka snimku predavanja

Zadaci za vežbanje

1

19.11.2023.

Uvod u Pajton, ulaz, izlaz

Nije bilo zadataka

2

25.11.2023.

Aritmetika

Nije bilo zadataka

3

2.12.2023.

Grananje

Nije bilo zadataka

4

9.12.2023.

Liste, for petlje

Nije bilo zadataka

5

17.12.2023.

For sa opsegom i tekstom

Rosum 1

 

6

23.12.2023.

Projekat „Pogodi reč”

Nije bilo zadataka

7

13.01.2024.

Ponavaljanje gradiva i uvod u funkcije

Rosum 2

 

8

20.1.2024.

Funkcije

Nije bilo zadataka

9

27.1.2024.

Matrice

Rosum 3

 

10

4.2.2024.

Iks-oks projektni zadatak

Nije bilo zadataka

11

10.2.2024.

Rič biblioteka i skočko projektni zadatak

Nije bilo zadataka

12

25.2.2024.

Završavanje projekta - nastavak skočka

Nije bilo zadataka

Riči

Čas

Datum

Tema - link ka snimku predavanja

Zadaci za vežbanje

1

19.11.2023.

Nizovi i vektori

Nije bilo zadataka

2

25.11.2023.

Nizovi i vektori (zadaci)

Riči 1

 

3

2.12.2023.

Inkrementalno računanje

Riči 2

 

4

9.12.2023.

Sortiranje

Riči 3

 

5

17.12.2023.

Vežbanje

Riči 4

 

6

23.12.2023.

Tehnika dva pokazivača

Riči 5

 

7

13.01.2024.

Binarna pretraga elemenata u nizu

Riči 6

 

8

20.1.2024.

Binarna pretraga po rešenju

Riči 7

 

9

27.1.2024.

Vežbanje

Riči 8

 

10

4.2.2024.

Mape i skupovi

Nije bilo zadataka

11

10.2.2024.

Vežbanje

Riči 9

 

12

25.2.2024.

Vežbanje

Riči 9

 

Naši autori i predavači su mladi programeri koji se još uvek živo sećaju kako su izgledali prvi programerski koraci. Važno im je da svako ko želi, ima otvoren put ka raspetljavanju programerskih nedoumica. Verujemo da ćeš uživati slušajući ih na snimcima predavanja!


Autori

Avatar

Marina

Avatar

Aleksa

Predavači

Avatar

Mateja

Avatar

Luka

Avatar

Vladislav

Avatar

Vladan

Avatar

Petar

Klikom na karticu ispod možeš saznati više i o rasPETLJAvanju 1.0, prvom održanom rasPETLJAvanju!