Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
37 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Дигитални свет за трећи разред

Овај курс је намењен ученицима трећег разреда основне школе за предмет Дигитални свет. У оквиру курса детаљно су обрађене наставне теме предвиђене програмом наставе и учења за овај предмет. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Аутори курса: Светлана Радловачки, Давид Дашић
Рецензент: Јелена Матејић
Лектор: Ивана Смоловић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • како се уноси текст у рачунар
 • како се именује, чува и поново отвара текстуална датотека
 • како се додаје текст на слику
 • како се именује, чува и поново отвара графичка датотека
 • како се претражује интернет
 • који су примери дигитализације у свакодневном животу
 • шта је дигитални углед и како се он изграђује
 • шта су ПЕГИ ознаке и чему служе
 • шта је дигитално насиље и како да реагујеш
 • како се решавају алгоритамски проблеми у визуелном програмском језику

Потребне ствари за курс

 • Персонални рачунар са оперативним системом Windows и приступом интернету
 • Инсталиран Microsoft Word на персоналном рачунару

Sadržaj kursa

1 lekcija
11 lekcija
4 lekcije
4 lekcije
2 lekcije
6 lekcija
9 lekcija