Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
66 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Базе података за трећи разред специјализованих ИТ одељења

Овај курс је намењен за предмет Базе података у трећем разреду гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Курс прати одговарајући програм наставе и учења. Поред рада у школи, курс може да се пролази и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • Шта су и чему служе базе података
 • Како се развија логички модел и дијаграм ентитета и веза, као пројекат за креирање базе података
 • Које елементе има дијаграм ентитета и веза
 • Правила нормализације
 • Како се модели података конвертују у релациону базу података
 • Како се подаци чувају у табелама у релационој бази података
 • Како су подаци који се чувају у различитим табелама повезани употребом примарног и страног кључа
 • Шта је и како се користи упитни језик SQL
 • Како се креирају табеле и како се изводе операције уношења, измене и брисања података у табелама
 • Како се врше основне анализе и обрада података употребом различитих могућности упита SELECT
 • Као пројекат, израдићеш један дијаграм ентитета и веза, на основу којег ћеш затим да креираш и саму базу података

Потребне ствари за курс

 • Инсталиран алат за пројектовање база података Oracle SQL Developer Data Modeler (упутство за инсталацију је дато у склопу курса)
 • Инсталиран систем за управљање базама података Microsoft SQL Server Management Studio (упутство за инсталацију је дато у склопу курса)

Sadržaj kursa

2 lekcije 1 kviz
5 lekcija 2 kviza
6 lekcija
2 lekcije
4 lekcije
1 lekcija
1 lekcija
1 lekcija
8 lekcija 2 kviza
5 lekcija
6 lekcija 2 kviza
3 lekcije 1 kviz
4 lekcije
6 lekcija
1 lekcija
1 lekcija
2 lekcije