Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
65 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Програмирање у Пајтону за шести разред

Овај курс је намењен ученицима 6. разреда основне школе за предмет Информатика и рачунарство у току другог полугодишта. У оквиру овог курса детаљно je обрађенa наставнa темa Рачунарство кроз демонстрацију текстуалног програмирања применом програмског језика Пајтон. Курс у потпуности прати програм наставе и учења за овај предмет. Курс је подељен по часовима. Материјал намењен за један школски час се састоји од лекције, видео илустрације, као и дела са питалицама којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције. Курс садржи и мале тестове, који имају за циљ проверу усвојених појмова. Курс у нет.кабинет - у је конципиран тако да прво долази лекција у оквиру које се налазе објашњења онога што се обрађује током часа, након тога долази квиз у коме свако од вас може да провери колико је вањано савладао садржај лекције и на крају, ту је Вежбање. Вежбање вероватно нећете стићи да обрадите током часа, већ су то задаци за самосталан рад и увежбавање онога што сте до тог тренутка обрадили. Такође, улога вежбања је да и да утврдите пређено градиво.с Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутор: Милена Марић
Аутор допуњеног издања: Дарко Перић
Рецензент: Јелена Матејић
Лектор: Ивана Смоловић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • основне концепте текстуалног програмирања

Потребне ствари за курс

  • инсталиран Python

Sadržaj kursa

4 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
1 lekcija
4 lekcije 1 kviz
5 lekcija 1 kviz
1 lekcija
5 lekcija 1 kviz
5 lekcija 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
1 lekcija
5 lekcija 1 kviz
5 lekcija 1 kviz
1 lekcija
5 lekcija 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
1 lekcija