Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
130 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Базе података за четврти разред специјализованих ИТ одељења

Овај курс је намењен предмету Базе података у четвртом разреду гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Курс прати одговарајући програм наставе и учења. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Аутор курса: Душа Вуковић
Рецензент: Весна Маринковић
Лектор: Ивана Смоловић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • Како се разматра и решава сложенији проблем разбијајући га на мање потпроблеме;
 • Како се конструише решење проблема креирањем базе података и рачунарског програма;
 • Како се развија дијаграм ентитета и веза као пројекат за креирање базе података која ће се користити у рачунарском програму;
 • Како се креира релациона база података која ће се користити у рачунарском програму на основу креираног дијаграма ентитета и веза;
 • Како се користе команде упитног језика SQL унутар програмског кода писаног другим програмским језиком;
 • Кроз много практичног рада креираћеш у изабраним окружењима рачунарске програме који издвајају податке из једне или више табела креираних база података употребом угњежденог упита SELECT;
 • Кроз много практичног рада креираћеш у изабраним окружењима једноставне рачунарске програме који извршавају основне анализе и обраду података употребом различитих могућности упита SELECT;
 • Израдићеш дијаграм ентитета и веза као пројекат за креирање базе података, а затим и саму базу података и рачунарски програм у којем се та база користи.

Потребне ствари за курс

 • Инсталиран алат за пројектовање база података Oracle SQL Developer Data Modeler (линк за инсталацију је дат у склопу курса );
 • Инсталиран систем за управљање базама података Microsoft SQL Server Management Studio (линк за инсталацију је дат у склопу курса );
 • Инсталирано развојно окружење Visual Studio (линк за инсталацију је дат у склопу курса );
 • Креиран онлајн налог за приступ систему за управљање базама података Oracle Apex (линк за креирање налога је дат у склопу курса).
 • Креиран онлјан налог за приступ систему за управљање базама података Oracle Apex (линк за креирање налога је дат у склопу курса).

Sadržaj kursa

3 lekcije
27 lekcija 6 kvizova
21 lekcija 2 kviza
20 lekcija 2 kviza
41 lekcija 3 kviza
3 lekcije
2 lekcije