Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
120 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Програмирање I за информатичке профиле у електротехничким школама

Овај курс је намењен ученицима електротехничких школа образовног профила Електротехничар информационих технологија за предмет Програмирање у I разреду, односно, образовног профила Електротехничар рачунара за предмет Програмирање у II разреду. Курс је такође намењен свима који желе да науче програмирање у програмском језику C. C ради на много нижем нивоу од осталих програмских језика који су данас у употреби. Због тога, C ће ти омогућити да развијаш програме високих перформанси, да боље разумеш како функционишу рачунари, па чак и да боље разумеш остале програмске језике! Уопште нису битне перформансе твог рачунарског система за програмирање у програмском језику C, нити који оперативни систем користиш. Програми из овог приручника извршаваће се на сваком рачунару, на свим оперативним системима, искомпајлирани било којим C компајлером. Битно је да се трудиш да разумеш изложене садржаје и да што више програмираш. Иако неке ствари нису јасне на почетку, немој се уплашити - након неколико урађених примера постаће јасне! Зато проучавај садржај лекција, одговарај на постављена питања, припреми рачунар, инсталирај радно окружење и што више програмирај!

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Аутор курса: Велимир Радловачки
Рецензент: Весна Маринковић
Лектор: Предраг Ивановић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Програмирање I за информатичке профиле у електротехничким школама
Увод
Припрема радног окружења
Структура језика и типови података
Изрази и наредбе
Линијске програмске структуре и алгоритми
Разгранате програмске структуре и алгоритми
Цикличне програмске структуре и алгоритми
Једнодимензионални низ
Прилози

Шта ћеш научити

  • Основе о програмским језицима
  • Основне типове података
  • Употребу оператора
  • Формирање израза и наредби
  • Програме линијске структуре
  • Програме разгранате структуре
  • Програме цикличне структуре
  • Програме са једнодимензионалним низовима

Потребне ствари за курс

  • Visual Studio Community Edition
  • Flowgorithm

Sadržaj kursa

6 lekcija
8 lekcija
21 lekcija
15 lekcija
8 lekcija
18 lekcija
23 lekcija
14 lekcija
7 lekcija