Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
94 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Веб програмирање за четврти разред специјализованих ИТ одељења

Овај курс је намењен пре свега ученицима специјализованих ИТ одељења 4. разреда за предмет Веб програмирање. Курс прати одговарајући програм наставе и учења који обухвата наредне теме:

- Рачунарске мреже и интернет

- Описни језик HTML

- Стилски листови – језик CSS

- Скрипт језик JavaScript за клијентско програмирање

- Серверско програмирање

Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Аутор курса: Никола Ајзенхамер
Лектор: Ивана Смоловић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • који су елементи рачунарских мрежа и како оне функционишу
  • који протоколи постоје на вебу и на који начин они омогућавају функционисање веб сервиса
  • како клијенти и сервери на вебу комуницирају коришћењем протокола HTTP
  • како се описују статички веб-сајтови коришћењем језика за обележавање HTML и CSS
  • како се програмирају динамичке клијентске веб-апликације коришћењем програмског језика JavaScript
  • како се помоћу библиотеке Flask у програмском језику Python програмирају серверске веб-апликације
  • како серверске веб-апликације написане помоћу библиотеке Flask у програмском језику Python могу да користе релационе базе података

Потребне ствари за курс

  • Инсталиран програмски језик Python
  • Инсталиран софтверски пакет XAMPP (упутство за инсталацију је дато у склопу курса)
  • Инсталирана библиотека Flask (упутство за инсталацију је дато у склопу курса)

Sadržaj kursa

3 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
9 lekcija 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
6 lekcija 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
5 lekcija 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
9 lekcija 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
8 lekcija 1 kviz
4 lekcije 1 kviz