Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс
Овај курс укључује
72 активности
Могућност самосталног рада

Програмирање за трећи разред специјализованих ИТ одељења

Овај курс је намењен пре свега ученицима специјализованих ИТ одељена 3. разреда за предмет Програмирање. Материјал је организован по следећим целинама:
 • Основни алгебарски алгоритми
 • Геометријски алгоритми
 • Алгоритми над текстом и текстуалним датотекама
 • Графовски алгоритми
 • Одабрани алгоритми и структуре података
Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Аутор курса: Филип Марић
Рецензент: Весна Маринковић
Лектор: Предраг Ивановић
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • Тест прималности, факторизација броја
 • Еуклидов алгоритам
 • Ератостеново сито
 • Елементарни алгоритми над правама и дужима (припадност тачке правој и дужи, пресеци правих, пресеци дужи)
 • Елементарни алгоритми над троугловима и четвороугловима у равни
 • Елементарни алгоритми над конвексним многоугловима (провера припадности тачке, израчунавање обима и површине)
 • Основни елементи рачунарске графике и визуелизације
 • Ниске и основне операције над нискама (претрага подниске, издвајање подниске)
 • Регуларни изрази
 • Техника рекурзивног спуста
 • Представљање графа у програму
 • Алгоритми за обилазак графа
 • Одређивање компонената повезаности
 • Тополошко сортирање
 • Одабрани графовски алгоритми (Примов и Краскелов алгоритам, Дајкстрин алгоритам, Флојд-Варшалов алгоритам)
 • Одабрани алгебарски алгоритми (проширени Еуклидов алгоритам и примене, Кинеска теорема о остацима)
 • Одабрани геометријски алгоритми (алгоритми за одређивање конвексног омотача, ефикасно одређивање свих пресека скупа дужи, пресеци многоуглова)
 • Одабрани алгоритми над нискама (алгоритам КМП, Бојер-Муров алгоритам, хеширање ниски, Рабин-Карпов алгоритам, Маначеров алгоритам, Z-алгоритам, суфиксна дрвета)
 • Имплементација и примена одабраних структура података (повезане листе, бинарна дрвета, хип, сегментна и Фенвикова дрвета)

Потребне ствари за курс

 • Окружење за развој програма (Visual Studio или одговарајућа замена)

Садржај курса

9 лекција 4 квиза
6 лекција 3 квиза
16 лекција 3 квиза
12 лекција 4 квиза
15 лекција