Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Овај курс укључује
32 активности
Могућност самосталног рада

Дигитални свет за други разред

Овај курс је намењен ученицима другог разреда основне школе за предмет Дигитални свет. У оквиру курса детаљно су обрађене наставне теме предвиђене програмом наставе и учења за овај предмет. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • како да користиш школску платформу за онлајн учење (уз помоћ наставника и/или родитеља/законског заступника);
 • како да самостално користиш дигиталне уџбенике за учење;
 • како да креираш, чуваш и поново уређујешдигитална слика (самостално и/или уз помоћ наставника) користећи одговарајућу апликацију;
 • шта су покретне слике;
 • како да креираш елементе покретне слике;
 • како да креираш једноставан графички дигитални материјал намењен познатој публици;
 • због чега се дигитални уређаји повезују на мреже, укључујући интернет;
 • које су могућности за размену материјала, комуникацију и заједнички рад (учење) пружају захваљујући умрежавању дигиталних уређаја.
 • које су добре стране и изазови комуникације путем дигиталних уређаја;
 • која је разлика између неприхватљивог од прихватљивог понашања при комуникацији на интернету;
 • како да на одговарајући начин реагујеш aко дођеш у додир са непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које комуницирају на неприхватљив начин;
 • на који начин корисници дигиталних уређаја остављају личне податке у дигиталном окружењу;
 • како да организујеш сопствено учење у онлајн окружењу на начин који не угрожава здравље и личну безбедност, као и сигурност дигиталног уређаја. – предложи начине одлагања електронског отпада који не угрожавај уживотну средину;
 • да својим речима објасниш појам алгоритам;
 • алгоритамски представиш једноставан познати поступак који садржи понављања одређених радњи;
 • да креираш одговарајући рачунарски програм у визуелном програмском језику;
 • да објасниш шта и на који начин ради једноставан програм креиран у визуелном програмском језику;
 • да уочиш и исправиш грешку у једноставном програму, провериш ваљаност новог решења и по потреби га додатно поправиш (самостално или сараднички);
 • да креираш програм у визуелном програмском језику који управља понашањем физичког дигиталног уређаја.

Потребне ствари за курс

 • Персонални рачунар са оперативним системом Windows и приступом интернету

Садржај курса

1 лекција
15 лекција
7 лекција
9 лекција