Prijavi se

rasPETLJAvanje 2.0 je naš besplatan onlajn program podrške učenju programiranja namenjen onima koji su posebno zainteresovani za učenje programiranja kroz rešavanje algoritamskih zadataka. U toku rasPETLJAvanja 2.0, polaznici i polaznice će pratiti onlajn predavanja i rešavati zadatke u periodima između predavanja. Tokom trajanja programa učesnici će pri rešavanju zadataka imati podršku naših mladih saradnika. Ovako koncipiranim programom, želimo da podstaknemo polaznike i polaznice na posvećen i kontinuiran rad.

Online materijali

Predavanja

Rosum

Sledeće predavanje je u subotu 9.12. u 12h -

Pristupi predavanju

Час

Датум

Тема - линк ка зоому или снимку предавања

Задаци за вежбање

1

19.11.2023.

Увод у Пајтон, улаз, излаз

Нема задатака за сада

2

25.11.2023.

Аритметика

Нема задатака за сада

3

2.12.2023.

Гранање

Нема задатака за сада

4

9.12.2023.

Предавање 4

Нема задатака за сада

5

17.12.2023.

Предавање 5

Нема задатака за сада

6

23.12.2023.

Предавање 6

Нема задатака за сада

7

13.1.2024.

Предавање 7

Нема задатака за сада

8

20.1.2024.

Предавање 8

Нема задатака за сада

9

27.1.2024.

Предавање 9

Нема задатака за сада

10

3.2.2024.

Предавање 10

Нема задатака за сада

11

10.2.2024.

Предавање 11

Нема задатака за сада

12

25.2.2024.

Предавање 12

Нема задатака за сада

Riči

Sledeće predavanje je u subotu 9.12. u 14h -

Pristupi predavanju

Час

Датум

Тема - линк ка зоому или снимку предавања

Задаци за вежбање

1

19.11.2023.

Низови и вектори

Нема задатака за сада

2

25.11.2023.

Низови и вектори (задаци)

Ричи 1
 

3

2.12.2023.

Инкрементално рачунање

Ричи 2

4

9.12.2023.

Предавање 4

Нема задатака за сада

5

17.12.2023.

Предавање 5

Нема задатака за сада

6

23.12.2023.

Предавање 6

Нема задатака за сада

7

13.1.2024.

Предавање 7

Нема задатака за сада

8

20.1.2024.

Предавање 8

Нема задатака за сада

9

27.1.2024.

Предавање 9

Нема задатака за сада

10

3.2.2024.

Предавање 10

Нема задатака за сада

11

10.2.2024.

Предавање 11

Нема задатака за сада

12

25.2.2024.

Предавање 12

Нема задатака за сада

Autori

Avatar

Marina

Avatar

Aleksa

Predavači

Avatar

Mateja

Avatar

Luka

Avatar

Vladislav

Avatar

Vladan

Avatar

Petar