Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми SCORM
Овај курс укључује
36 активности
Могућност самосталног рада

Анализа података у Џупитеру и технике програмирања за други разред гимназије

Овај курс је намењен ученицима 2. разреда гимназије за предмет Рачунарство и информатика у току другог полугодишта. У оквиру овог курса детаљно је обрађена наставна тема Рад са подацима у текстуалном програмском језику и Програмирање. Курс у потпуности прати план наставе и учења за овај предмет. Курс је организован по двочасима. Током курса детаљно се изучава окружење Џупитер за обраду, визуализацију и анализи података. Такође, у овом курсу се наставља детаљније изучавање програмског језика Пајтон кроз основне алгоритме над серијама података. Материјал намењен за један двочас се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Садржај курса

РАД СА ПОДАЦИМА У ТЕКСТУАЛНОМ ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ (ПТПЈ)
ПТПЈ.1. Увод у Џупитер (*Jupyter*)
ПТПЈ.2. Низови података и линијски дијаграми
ПТПЈ.3. Хистограми и боје
ПТПЈ.4. Просек и медијана низа бројева
ПТПЈ.5. Фреквенцијска анализа и секторски дијаграми
ПТПЈ.6. Табеларно представљени подаци
ПТПЈ.7. Индексирање и транспоновање табеле
ПТПЈ.8. Модификације табеле и записивање табеле у датотеку
ПТПЈ.9. Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа
ПТПЈ.10. Џупитер и Ексел
ПРОГРАМИРАЊЕ (ПРОГ)
ПРОГ.1. Увод у процесирање низова података у Пајтону
ПРОГ.2. Бројачи и суме
ПРОГ.3. Низови симбола (*стрингови* или *ниске*)
ПРОГ.4. Угнежђене петље
ПРОГ.5. Сортирање
ПРОГ.6. Филтрирање и претраживање
ПРОГ.7. Рад са текстуалним датотекама

Шта ћеш научити

 • РАД СА ПОДАЦИМА У ТЕКСТУАЛНОМ ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ (ПТПЈ)
 • Програмски језици и окружења погодни за анализу и обраду података.
 • Унос података у једнодимензионе низове.
 • Једноставне анализе низова података помоћу библиотечких функција (сабирање, просек, минимум, максимум, сортирање, филтрирање).
 • Графичко представљање низова података.
 • Унос и представљање табеларно записаних података.
 • Анализе табеларно записаних података (просек сваке колоне, минимум сваке врсте, ...).
 • Обраде табеларно записаних података (сортирање, филтрирање, ...).
 • ПРОГРАМИРАЊЕ У ПАЈТОНУ (ПРОГ)
 • Основни алгоритми над серијама података (бројање, одређивање збира, производа, просека, минимума, максимума, линеарна претрага, филтрирање...).
 • Угнежђене петље.
 • Сортирање и примена.
 • Рад са датотекама и директоријумима.

Потребне ствари за курс

 • Имаш инсталиран Пајтон
 • Имаш рачунар са приступом интернету

Садржај курса

1 lekcija
1 lekcija
1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija