Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми SCORM
Овај курс укључује
98 активности
Могућност самосталног рада

Базе података, рачунарске мреже и серверско веб програмирање за четврти разред гимназије природни смер

Овај курс је намењен ученицима четвртог разреда гимназија природно-математичког смера за предмет Рачунарство и информатика. Курс прати одговарајући програм наставе и учења.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Садржај курса

Базе података
Рачунарске мреже
Серверске веб-апликације
Пројектни задатак
Области савременог рачунарства

Шта ћеш научити

 • шта су и чему служе базе података
 • шта је и како се користи упитни језик SQL
 • како програми написани на језику Python могу да користе базе података
 • од чега су сачињене и како функционишу рачунарске мреже
 • како клијенти и сервери на вебу комуницирају коришћењем протокола HTTP
 • како се помоћу библиотеке Flask у језику Python програмирају серверске веб-апликације
 • као пројекат израдићеш једну савремену веб-апликацију
 • које су најзначајније области савременог рачунарства

Потребне ствари за курс

 • Инсталиран програмски језик Python
 • Инсталирана библиотека Flask (упутство за инсталацију је дато у склопу курса)
 • Инсталиран програм SQLLite studio (упутство за инсталацију је дато у склопу курса)

Садржај курса

1kviz 3 lekcije
1kviz 3 lekcije
1kviz 2 lekcije
1kviz 1 lekcija
1kviz 4 lekcije
1kviz 4 lekcije
1kviz 4 lekcije
1kviz 5 lekcija
1kviz 5 lekcija
1kviz 6 lekcija
1kviz 5 lekcija
1kviz 2 lekcije
1 lekcija
1kviz 2 lekcije
1kviz 1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 6 lekcija
1kviz 4 lekcije
1kviz 2 lekcije
1kviz 9 lekcija
7 lekcija
2 lekcije