Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Овај курс укључује
93 активности
Могућност самосталног рада

Програмирање за први разред специјализованих ИТ одељења

Овај курс је намењен ученицима специјализованог ИТ одељена 1. разреда за предмет Програмирање 1. Материјал је организован по целинама. Пролазећи кроз курс изучаваћете следеће: - шта су алгоритми и како се користе, од чега се састоји окружење за развој програма, - какви све подаци постоје у програмима и шта може да се ради са њима, - шта су гранања у програму и како се користе, - које врсте циклуса постоје, како се пишу и како раде, - које су основне операције над подацима, које се могу извести помоћу циклуса, - како се основне операције могу комбиновати да се реше сложенији задаци, - шта је низ, чему служи и како се користи у програмима, какве проблеме можемо да решимо употребом низова, - које су сличности и разлике између стрингова, низова и листи. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.
Креатор курса: Тим Фондације Петља
Последњи пут ажурирано 27.8.2020
Српски
Број полазника курса: 454

Садржај курса

Појам алгоритма
Начини записивања алгоритма
Записивање и разумевање алгоритама
Изглед програма
Језичка правила
Развојно окружење
Кориснички интерфејси
Реални подаци
Целобројни подаци
Заокруживање реалних бројева
Знаковни тип података
Ниске (стрингови)
Логички подаци
Општи и скраћени облик if наредбе
Сложени логички услов
Вишеструка if наредба
Угнежђњно гранање
Наредба switch
Врсте петљи
Наредбе break и continue
Основни алоритми са петљама
Цифре броја
Дељивост
Угнежђене петље
Угнежђене петље - ASCII графика
Угнежђене петље - сегменти
Угнежђене петље - сегменти - тест
Петље - разни задаци
Писање статичких метода
Писање статичких метода - тест
Извршавање метода
Извршавање метода - тест
Пренос аргумената по референци
Пренос аргумената по референци - тест
Корист од метода
Употреба низова
Употреба низова - тест
Низови - задаци
Низ као референцирани тип
Низ као референцирани тип - тест
Листе
Стринг као низ карактера
Трансформисање стрингова

Шта ћеш научити

 • шта су алгоритми и како се користе
 • од чега се састоји окружење за развој програма
 • какви све подаци постоје у програмима и шта може да се ради са њима
 • шта су гранања у програму и како се користе
 • које врсте циклуса постоје, како се пишу и како раде
 • које су основне операције над подацима, које се могу извести помоћу циклуса
 • како се основне операције могу комбиновати да се реше сложенији задаци
 • шта је низ, чему служи и како се користи у програмима
 • какве проблеме можемо да решимо употребом низова
 • које су сличности и разлике између стрингова, низова и листи

Потребне ствари за курс

 • Инсталирано окружење *Visual Studio* (довољно је инсталирати издање *Community edition* које је бесплатно) или неко друго окружење за развој програма у језику C# (на пример *Mono develop*).
;