Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Овај курс укључује
56 активности
Могућност самосталног рада

Програмирање у Пајтону за шести разред

Овај курс је намењен ученицима 6. разреда основне школе за предмет Информатика и рачунарство у току другог полугодишта. У оквиру овог курса детаљно je обрађенa наставнa темa Рачунарство кроз демонстрацију текстуалног програмирања применом програмског језика Пајтон. Курс у потпуности прати план наставе и учења за овај предмет. Курс је подељен по часовима. Материјал намењен за један школски час се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и кратких квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Садржај курса

Робот Карел
Корњача графика
Израчунавања
Контрола тока
Структуре података

Шта ћеш научити

  • основне концепте текстуалног програмирања

Потребне ствари за курс

  • инсталиран Пајтон

Садржај курса

1kviz 3 lekcije
1kviz 3 lekcije
1 lekcija
1kviz 4 lekcije
1kviz 5 lekcija
1 lekcija
1kviz 4 lekcije
1kviz 4 lekcije
1kviz 3 lekcije
1 lekcija
1kviz 4 lekcije
1kviz 4 lekcije
1 lekcija
1kviz 3 lekcije
1kviz 3 lekcije
1 lekcija