Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми SCORM
Овај курс укључује
40 активности
Могућност самосталног рада

ИКТ и Дигитална писменост за шести разред

Овај курс је намењен ученицима 6. разреда основне школе за предмет Информатика и рачунарство у току првог полугодишта. У оквиру курса детаљно су обрађене наставне теме Дигитална писменост и Информационо комуникационе технологије и у потпуности прати програм наставе и учења за овај предмет. Курс је подељен по часовима. Материјал намењен за један школски час се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и кратких квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Садржај курса

Дигитални уређаји
Организација и управљање подацима
Рад са сликама
Рад са текстом – унос и едитовање чистог текста
Рад са текстом – форматирање карактера и пасуса
Рад са текстом – уметање и форматирање табеле
Рад са текстом - форматирање табеле и рад у облаку
Рад са звучним записом
Рад са видео-записом
Мултимедијалне презентације
Рачунарске мреже. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин у мрежном окружењу
Интернет сервиси. Правила безбедног рада на Интернету
Претраживање интернета, одабир резултата и преузимање садржаја
Заштита приватности личних података и ауторских права

Шта ћеш научити

 • како се правилно користе ИКТ уређаји;
 • да именујеш основне компоненте рачунара и ИКТ уређаја;
 • разлику између трајног и привременог чувања података;
 • да сачувате и организујете податке на дигиталном уређају;
 • да сачувате и организујете податке у облаку података;
 • да ­креирате и обрађујете дигиталну слику;
 • да креирате текстуални документ и примените основне акције уноса и едитовања чистог текста;
 • да ­креирате текстуални документ и примените основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички);
 • ­да креирате, уређујете и структурирате текстуални документ који садржи табелу (самостално и сараднички);
 • да чувате и организујете податке локално и у облаку;
 • да дефинишете логичку структуру и стилове текста (самостално и сараднички);
 • да примењујете алате и технике за обраду звучног записа;
 • да примењујете алате и технике за обраду видео-записа;
 • процес конверзије типова датотека;
 • да уређујете мултимедијалну презентацију која садржи видео и аудио садржаје (самостално и сараднички);
 • шта су рачунарске мреже, које су њихове предности и како се деле;
 • шта су интернет адресе, домени и протоколи ;
 • да разликујете основне интернет сервисе и њихову намену;
 • како се правилно и одговорно користите ИКТ уређаји у мрежном окружењу;
 • примењујете поступке и правила за безбедно понашање и представљање на мрежи;
 • препознате облике дигиталног насиља, како да правилно реагујете на њега и како да се заштитите;
 • како се претражују, проналазе, процењују и преузимају информације са интернета;
 • како се прикупљају подаци путем онлајн упитника;
 • на који начин су дигитални призводи и садржаји заштићени лиценцом;

Потребне ствари за курс

 • Имаш инсталиран Gimp 2
 • Имаш инсталиран Audacity
 • Имаш инсталиран Windows Movie Maker
 • Рачунар са приступом интернету

Садржај курса

1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 2 lekcije
1kviz 2 lekcije
1kviz 1 lekcija
1kviz 2 lekcije
1kviz 2 lekcije
1kviz 2 lekcije
1kviz 2 lekcije
1kviz 2 lekcije
1kviz 1 lekcija
1 lekcija
1kviz 1 lekcija
1kviz 3 lekcije
1kviz 1 lekcija
1kviz 2 lekcije