Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс
Овај курс укључује
38 активности
Могућност самосталног рада

Програмирање у Скречу за пети разред

Овај курс је намењен ученицима 5. разреда основне школе за предмет Информатика и рачунарство у току другог полугодишта. У оквиру овог курса детаљно je обрађенa наставнa темa Рачунарство кроз демонстрацију блоковског програмирања применом програмског језика Скреч. Курс у потпуности прати програм наставе и учења за овај предмет. Курс је подељен по часовима. Материјал намењен за један школски час се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и кратких квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • да састављаш алгоритме
  • да програмираш у Скречу

Потребне ствари за курс

  • рачунар и интернет

Садржај курса

1 lekcija
1 lekcija 1 kviz
2 lekcije 2 kviza
2 lekcije 2 kviza
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
0 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
0 lekcija 1 kviz