Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Login to start course
Login
Look at the course
Download course
This course includes
72 Activities
Individual work

Програмирање за трећи разред специјализованих ИТ одељења

Овај курс је намењен пре свега ученицима специјализованих ИТ одељена 3. разреда за предмет Програмирање. Материјал је организован по следећим целинама:
 • Основни алгебарски алгоритми
 • Геометријски алгоритми
 • Алгоритми над текстом и текстуалним датотекама
 • Графовски алгоритми
 • Одабрани алгоритми и структуре података
Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Аутор курса: Филип Марић
Рецензент: Весна Маринковић
Лектор: Предраг Ивановић
Login to start course
Login
Look at the course
Download course

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • Тест прималности, факторизација броја
 • Еуклидов алгоритам
 • Ератостеново сито
 • Елементарни алгоритми над правама и дужима (припадност тачке правој и дужи, пресеци правих, пресеци дужи)
 • Елементарни алгоритми над троугловима и четвороугловима у равни
 • Елементарни алгоритми над конвексним многоугловима (провера припадности тачке, израчунавање обима и површине)
 • Основни елементи рачунарске графике и визуелизације
 • Ниске и основне операције над нискама (претрага подниске, издвајање подниске)
 • Регуларни изрази
 • Техника рекурзивног спуста
 • Представљање графа у програму
 • Алгоритми за обилазак графа
 • Одређивање компонената повезаности
 • Тополошко сортирање
 • Одабрани графовски алгоритми (Примов и Краскелов алгоритам, Дајкстрин алгоритам, Флојд-Варшалов алгоритам)
 • Одабрани алгебарски алгоритми (проширени Еуклидов алгоритам и примене, Кинеска теорема о остацима)
 • Одабрани геометријски алгоритми (алгоритми за одређивање конвексног омотача, ефикасно одређивање свих пресека скупа дужи, пресеци многоуглова)
 • Одабрани алгоритми над нискама (алгоритам КМП, Бојер-Муров алгоритам, хеширање ниски, Рабин-Карпов алгоритам, Маначеров алгоритам, Z-алгоритам, суфиксна дрвета)
 • Имплементација и примена одабраних структура података (повезане листе, бинарна дрвета, хип, сегментна и Фенвикова дрвета)

Потребне ствари за курс

 • Окружење за развој програма (Visual Studio или одговарајућа замена)

Course content

9 Lecture 4 Quiz
6 Lecture 3 Quiz
16 Lecture 3 Quiz
12 Lecture 4 Quiz
15 Lecture