Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Login to start course
Login
Look at the course
Download course
This course includes
65 Activities
Individual work

Програмирање у Пајтону за шести разред

Овај курс је намењен ученицима 6. разреда основне школе за предмет Информатика и рачунарство у току другог полугодишта. У оквиру овог курса детаљно je обрађенa наставнa темa Рачунарство кроз демонстрацију текстуалног програмирања применом програмског језика Пајтон. Курс у потпуности прати програм наставе и учења за овај предмет. Курс је подељен по часовима. Материјал намењен за један школски час се састоји од лекције, видео илустрације, као и дела са питалицама којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције. Курс садржи и мале тестове, који имају за циљ проверу усвојених појмова. Курс у нет.кабинет - у је конципиран тако да прво долази лекција у оквиру које се налазе објашњења онога што се обрађује током часа, након тога долази квиз у коме свако од вас може да провери колико је вањано савладао садржај лекције и на крају, ту је Вежбање. Вежбање вероватно нећете стићи да обрадите током часа, већ су то задаци за самосталан рад и увежбавање онога што сте до тог тренутка обрадили. Такође, улога вежбања је да и да утврдите пређено градиво.с Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутор: Милена Марић
Аутор допуњеног издања: Дарко Перић
Рецензент: Јелена Матејић
Лектор: Ивана Смоловић
Login to start course
Login
Look at the course
Download course

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • основне концепте текстуалног програмирања

Потребне ствари за курс

  • инсталиран Python

Course content

4 Lectures 1 Quiz
4 Lectures 1 Quiz
1 Lecture
4 Lectures 1 Quiz
5 Lecture 1 Quiz
1 Lecture
5 Lecture 1 Quiz
5 Lecture 1 Quiz
3 Lectures 1 Quiz
1 Lecture
5 Lecture 1 Quiz
5 Lecture 1 Quiz
1 Lecture
5 Lecture 1 Quiz
4 Lectures 1 Quiz
1 Lecture