Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Login to start course
Login
Look at the course
Download course
This course includes
120 Activities
Individual work

Програмирање I за информатичке профиле у електротехничким школама

Овај курс је намењен ученицима електротехничких школа образовног профила Електротехничар информационих технологија за предмет Програмирање у I разреду, односно, образовног профила Електротехничар рачунара за предмет Програмирање у II разреду. Курс је такође намењен свима који желе да науче програмирање у програмском језику C. C ради на много нижем нивоу од осталих програмских језика који су данас у употреби. Због тога, C ће ти омогућити да развијаш програме високих перформанси, да боље разумеш како функционишу рачунари, па чак и да боље разумеш остале програмске језике! Уопште нису битне перформансе твог рачунарског система за програмирање у програмском језику C, нити који оперативни систем користиш. Програми из овог приручника извршаваће се на сваком рачунару, на свим оперативним системима, искомпајлирани било којим C компајлером. Битно је да се трудиш да разумеш изложене садржаје и да што више програмираш. Иако неке ствари нису јасне на почетку, немој се уплашити - након неколико урађених примера постаће јасне! Зато проучавај садржај лекција, одговарај на постављена питања, припреми рачунар, инсталирај радно окружење и што више програмирај!

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Аутор курса: Велимир Радловачки
Рецензент: Весна Маринковић
Лектор: Предраг Ивановић
Login to start course
Login
Look at the course
Download course

Садржај курса

Програмирање I за информатичке профиле у електротехничким школама
Увод
Припрема радног окружења
Структура језика и типови података
Изрази и наредбе
Линијске програмске структуре и алгоритми
Разгранате програмске структуре и алгоритми
Цикличне програмске структуре и алгоритми
Једнодимензионални низ
Прилози

Шта ћеш научити

  • Основе о програмским језицима
  • Основне типове података
  • Употребу оператора
  • Формирање израза и наредби
  • Програме линијске структуре
  • Програме разгранате структуре
  • Програме цикличне структуре
  • Програме са једнодимензионалним низовима

Потребне ствари за курс

  • Visual Studio Community Edition
  • Flowgorithm

Course content

6 Lecture
8 Lecture
21 Lecture
15 Lecture
8 Lecture
18 Lecture
23 Lecture
14 Lecture
7 Lecture