Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Login to start course
Login
Look at the course
Download course
This course includes
26 Activities
Individual work

Увод у програмске парадигме, логичко и функционално програмирање за четврти разред специјализованих ИТ одељења

Овај курс је намењен за предмет Програмске парадигме у четвртом разреду гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Курс прати одговарајући програм наставе и учења. Поред рада у школи, курс може да се пролази и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Аутор курса: Филип Марић
Рецензент: Драган Машуловић
Лектор: Ивана Смоловић
Login to start course
Login
Look at the course
Download course

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • Научићеш шта су програмске парадигме и које су 4 основне програмске парадигме?
  • Резимираћеш основне карактеристике императивне и објектнооријентисане парадигме.
  • Научићеш основне карактеристике функционалне парадигме.
  • Научићеш основне елементе функционалног програмског језика Haskell.
  • Научићеш основне појмове математичке логике и аутоматског резоновања.
  • Научићеш основне карактеристике логичке парадигме.
  • Научићеш основне елементе логичког програмског језика PROLOG.

Потребне ствари за курс

  • Инсталиран интерпретатор/компилатор за програмски језик Haskell (или приступ неком онлајн интерпретатору)
  • Инсталиран интерпретатор/компиатор за програмски језик Proog (или приступ неком онлајн интерпретатору)
  • Инсталирано развојно окружење за програмски језик C#

Course content

4 Lectures 1 Quiz
7 Lecture 1 Quiz
11 Lecture 2 Quiz