Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Login to start course
Login
Look at the course
Download course
This course includes
42 Activities
Individual work

Савремена вештачка интелигенција за четврти разред специјализованих ИТ одељења

Oвај курс покрива једну наставну тему предмета Програмске парадигме и намењен је ученицима специјализованих ИТ одељења 4. разреда средње школе. Намењен је и свима онима који желе да науче нешто више о савременoj вештачкoj интелигенцији и разумеју принципе њеног функционисања. Овој интересантној и надасве сложеној теми, прићи ћемо из угла практичне примене, улоге података, дизајна алгоритама, оцене система вештачке интелигенције и друштвено-битних аспеката.

Поред рада у школи, курс може да се пролази и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Аутор курса: Анђелка Зечевић
Рецензент: Петар Величковић
Лектор: Ивана Смоловић
Login to start course
Login
Look at the course
Download course

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • Шта је заједничко за највећи број система савремене вештачке интелигенције
 • Где сусрећемо системе вештачке интелигенције
 • Које је улога података у развоју једног система вештачке интелигенције
 • Како настају скупови података и на који начин се анализирају
 • Шта је машинско учење
 • Шта је задатак регресије и где се примењује
 • Како функционише алгоритам линеарне регресије
 • Шта је задатак класификације и где се примењује
 • Како функционишу алгоритам логистичке регресије и алгоритам к-најближих суседа
 • Шта је кластеровање и како функционише алгоритам к-средина
 • Шта су неуронске мреже и зашто су нам важне
 • Како се обучавају неуронске мреже
 • Које врсте неуронских мрежа постоје и где се примењују
 • Како се користе модели машинског учења за решавање практичних задатака
 • О чему водимо рачуна док развијамо систем вештачке интелигенције
 • Какав утицај ова област има на друштво

Потребне ствари за курс

 • Познавање програмског језика Python
 • Налог на платформи Google Colab или локална машина подешена у складу са смерницама које су доступне у оквиру курса

Course content

4 Lectures
4 Lectures
3 Lectures
4 Lectures
3 Lectures
4 Lectures
5 Lecture
3 Lectures
3 Lectures
4 Lectures
3 Lectures
1 Lecture
1 Lecture