Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Login to start course
Login
Look at the course
Download course
This course includes
57 Activities
Individual work

Објектно оријентисано програмирање за трећи разред специјализованих ИТ одељења

Овај курс је намењен ученицима специјализованих ИТ одељења 3. разреда за предмет објектно оријентисано програмирање. Поред рада у школи, курс може да се пролази и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Аутори курса: Милан Вугделија, Филип Марић
Рецензент: Мирослав Марић
Лектор: Предраг Ивановић
Login to start course
Login
Look at the course
Download course

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • Шта је објектно оријентисано програмирање (ООП) и зашто је настало, тј. које проблеме развоја софтвера је решило
  • Шта су основни концепти ООП и како се остварују
  • Који су основни принципи развоја софтвера, зашто их се придржавати и како ООП у томе помаже

Потребне ствари за курс

  • Инсталирано окружење *Visual Studio* (довољно је инсталирати издање *Community edition* које је бесплатно) или неко друго окружење за развој програма у језику C# (на пример *Mono develop*).

Course content

1 Lecture 1 Quiz
1 Lecture
2 Lectures
2 Lectures 1 Quiz
2 Lectures 1 Quiz
2 Lectures 1 Quiz
2 Lectures 1 Quiz
2 Lectures
3 Lectures
4 Lectures 1 Quiz
1 Lecture
3 Lectures 1 Quiz
1 Lecture
1 Lecture 1 Quiz
4 Lectures 1 Quiz
5 Lecture 1 Quiz
2 Lectures 1 Quiz
1 Lecture
1 Lecture
1 Lecture
4 Lectures
1 Lecture