Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Šesti razred


Model priprema za čas u okviru nastavne teme računarstvo - programski jezik PythonDeveti čas
Funkcije

Uskoro
Deseti čas
Grananje

Uskoro
Jedanaesti čas
Ponavljanje

Uskoro
Dvanaesti čas
Sistematizacija

Uskoro
Trinaesti čas
Liste

Uskoro
Četrnaesti čas
Niske

Uskoro
Petnaesti čas
Sistematizacija

Uskoro
Šesnaesti čas
Kontrolna vežba

Uskoro