Sadržaj
Увод
Увод
Интернет ствари и паметни градови
Интернет ствари
Примене интернета ствари
Паметни градови
Интернет ствари и паметни градови - квиз
Вештачка интелигенција
Увод
Шта је вештачка интелигенција
Видови вештачке интелигенције
Циљеви вештачке интелигенције
Ризици и дилеме
Вештачка интелигенција - квиз
Мaшинско учење
Шта је машинско учење
Видови машинског учења
Мaшинско учење - квиз
Обрада великих количина података
Доношење одлука на основу података
Велике количине података
Технологије иза великих количина података
Анализа података и наука о подацима
Примене науке о подацима
Обрада великих количина података - квиз
Роботика
Увод
Шта је робот
Неке примене робота
Роботика - квиз
Криптографија
Основни појмови
Криптовање помоћу јавног кључа
Алгоритам RSA
Задаци модерне криптографије
Kриптографијa и хеширање
Криптографија - квиз
Квантни рачунари
Квантни рачунари
Основни принципи рада квантних рачунара
Могуће примене квантних рачунара
Производња квантних рачунара
Квантни рачунари - квиз
Закључак
Закључак

Области примене савременог рачунарства

Због убрзаног развоја и сталног напретка рачунарских наука и пратећих технологија, границе оваквог курса је веома тешко поставити, како по ширини, тако и по дубини. Зато курс који је пред вама ни на који начин не претендује на свеобухватност ни по избору тема, ни по нивоу до ког су оне покривене.

Под савременим рачунарством овде подразумевамо различите гране рачунарства које су повезане на разне начине и подстичу једна другу. Стога је и подела на области само условна и могла је да буде и другачија. Области савременог рачунарства које су овде обрађене у последње време доживљавају буран развој и тиме постају све значајније.

Због тога, наставници и ученици који користе овај материјал треба да га схвате пре свега као један могући поглед на тренутно стање, које се стално мења. У том смислу, курс је најбоље користити као полазну основу за дискусију и даље истраживање. Нагласак при обради по вољи може да се стави на теоријске основе, технологију, примере употребе, или социолошке аспекте и промене у друштву које изазива савремено рачунарство.

У зависности од интересовања ученика и процене наставника, наставник сам може бирати теме које ће се обрађивати као и редослед њихове обраде.

Prethodna lekcija
Sledeća lekcija
A- A+
Тема
Темa

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.