Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Tim fondacije Petlja


Generic placeholder image
Teo Šarkić
Predsednik upravnog odbora

Zaposlen u Microsoft razvojnom centru Srbija od 2010. godine i dugogodišnji stručni saradnik seminara Primenjene fizike i elektronike u IS Petnica. Diplomirao na Elektrotehničkom Fakultetu, smer Elektronika, u Beogradu gde je završio i Matematičku Gimnaziju. Pre Petlje organizovao rad portala BubbleBee.

Generic placeholder image
Milan Vugdelija
Član upravnog odbora

Radi na razvoju softvera u Microsoft razvojnom centru Srbija od 2007. godine. Proveo 12 godina kao nastavnik programiranja u Matematičkoj gimnaziji, učestvovao u organizaciji takmičenja i pripremanju takmičara od 1992. do 2001, autor nekoliko zbirki zadataka iz programiranja. Inicijator portala BubbleBee i jedan od kreatora prvih sadržaja na ovom portalu, koji je sada deo Petlje.

Generic placeholder image
Dragan Stojanović
Član upravnog odbora

Mr Dragan Stojanović od 2008. godine je zaposlen na Računarskom fakultetu u Beogradu kao asistent. Rođen je 15.01.1954. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Boru, a Elektrotehnički fakultet u Beogradu 1978. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1984. godine sa tezom “Određivanje parametara lavinskog proboja u p-n spojevima“. U Institutu za nuklearne nauke Vinča, Centar za permanentno obrazovanje, počeo je da radi 1979. god. Radio je na mestu asistenta, predavača, a zatim i na mestu direktora Centra. Godine 1993. prelazi u preduzeće CET Computer Equipment and Trade, doo. kao direktor preduzeća.

Generic placeholder image
Filip Marić
Član upravnog odbora

Profesor Matematičkog fakulteta u Beogradu, na kom je diplomirao 2002. i doktorirao 2009. godine u oblasti automatskog rezonovanja. Nekoliko prethodnih godina je predsednik komisije za informatiku Društva Matematičara Srbije. Višegodišnje iskustvo u radu sa mlađom populacijom sticao je kao nastavnik Računarske i Matematičke gimnazije u Beogradu. Aktivno je od samog početka uključen u izradu nastavnih materijala na portalu Petlja.