Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Ažurirani materijali na Petlji

pre 11 meseci

Na osnovu povratnih informacije koje smo dobili od nastavnika informatike, danas smo objavili nove, unapređene verzije naših materijala za osnovnu školu i gimnaziju.

U sredu, 06. marta, taman kada drugo polugodište dobija svoj pun zamajac, objavili smo unapređene verzije sledećih materijala:

 

Programiranje u Pajtonu, priručnik za šesti razred  - https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/prirucnik-python 

Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju - https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/prirucnik-python-gim

Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za sedmi razred  - https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/pygame-prirucnik

Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za gimnaziju  - https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/pygame-prirucnik-gim

Zbirka kratkih pitanja iz programiranja za šesti i sedmi razred  - https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/python-zbirka-pitanja

Zbirka kratkih pitanja iz programiranja za gimnaziju - https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/python-zbirka-pitanja-gim

 

Kao što naši korisnici već znaju, u Fondaciji Petlja stalno osluškujemo njihove potrebe i u skladu sa tim unapređujemo kako same materijale na Petlji tako i funkcionalnosti same platforme. 

 

Kada je reč o novim funkcionalnostima na portalu, od danas je moguće da sakrijete levi stubac u kome je sadržaj i omogućite širi prostor za unos koda. Takođe, kada je reč o samim materijalima u priručnicima za Pajton i Zbirci kratkih pitanja u poglavlju Karel robot dodali smo nove zadatke dok smo kod priručnika za Pygame metodološki revidirali primere za animacije i događaje. 

Pogledaj još i...

Vidi sve vesti