Садржај
Информационо-комуникационе технологије (ИКТ)
Исходи
ИКТ.1. Увод у рад са програмима за табеларна израчунавања
Лекција
Квиз
ИКТ.2. Аутоматска рекалкулација
Лекција
Квиз
ИКТ.3. Селектовање групе ћелија и уређивање табеле
Лекција
Квиз
ИКТ.4. Разне врсте података у табели
Лекција
Квиз
ИКТ.5. Штампање и генерисање ПДФ документа
Лекција
Квиз
ИКТ.6. Визуелизација података
Лекција
Квиз
ИКТ.7. Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа
Лекција
Квиз
ИКТ.8. Рад са дељеним табелама
Лекција
Квиз
Дигитална писменост (ДП)
Исходи
ДП.1. Заштита личних података. Права детета у дигиталном добу
Заштита личних података
Права детета у дигиталном добу
Вежба 1 - Дељење и контрола личних података
Вежба 2 - Заштита приватности личних података
Квиз прве лекције
ДП.2. Отворени подаци
2.2. Отворени подаци
Квиз друге лекције
ДП.3. Појам вештачке интелигенције
2.3. Појам вештачке интелигенције
Квиз треће лекције
ДП.4. Садашњост и будућност вештачке интелигенције
2.4. Садашњост и будућност вештачке интелигенције - етичка питања
Квиз четврте лекције

Визуелизација података

У овој лекцији ћемо дискутовати о:

 1. раду са командним тракама у Екселу,

 2. приказивању података разним врстама графикона, и

 3. приказивању две групе података на истом графикону.

Рад са командним тракама (ribbons)

Увек је важно податке приказати у виду графикона зато што људи најлакше и најбрже обрађују визуелне податке. (Вероватно знаш за изреку да једна слика вреди више од хиљаду речи.) Научићемо да приказујемо податке разним врстама графикона. Важно је напоменути да није свака врста графикона погодна за приказивање сваке врсте података.

Ексел, наравно, има могућност да на основу података који су дати направи графикон. Одговарајуће опције се налазе на командној траци (енгл. ribbon) који се зове „Insert”. При врху прозора се налази списак свих командних трака:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/gr1.jpg

Одабиром било које од њих можемо да добијамо нови сет команди као што ћемо показати у наредном одељку. Кликом на „Home” увек можемо да се вратимо на основну командну траку („да се вратимо кући”).

Ево и кратког видеа:

Промена величине у времену

Корак 1. Са следећег линка преузми документ BrLjudiNaSvetu.xlsx и сними га на свој рачунар:

Broj ljudi

Отвори документ и пређи на командну траку „Insert” на којој су нам доступне нове могућности. За креирање графикона ће нам бити важне оне које се налазе у групи „Charts” (енгл. „графикон”):

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/gr3.jpg

Корак 2. У табели коју смо учитали приказан је процењени број становника наше планете у разним историјским периодима, при чему је број људи исказан у милијардама. Дакле, ради се о подацима који показују како се неки параметар (број становника наше планете) мењао у времену. Да бисмо ове податке приказали графиконом селектоваћемо целу табелу укључујући и имена колона:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/gr4.jpg

На основу имена колона табеле Ексел у највећем броју случајева може да закључи како треба да се зове табела.

Корак 3. На командној траци „Insert” из групе „Charts” одабраћемо опцију „Scatter (X,Y)”:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/gr5.jpg

како бисмо добили списак расположивих стилова ове врсте графикона:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/gr6.jpg

Одаберимо назначени стил (тачке спојене линијама):

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/gr7.jpg

Добијамо графикон који је део документа:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/gr8.jpg

Корак 4. Пошто је графикон превелики и прекрива податке, можемо га мало смањити („ухватимо” мишем за истакнуту тачку у углу графикона и подесимо величину), а можемо га и преместити (клинемо у празан део оквира и не отпуштајући тастер на мишу преместимо графикон). Примети да је Ексел исправно схватио како графикон треба да се зове:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/gr9.jpg

Корак 5. За крај ћемо снимити документ као Ексел документ и као ПДФ. Ако погледамо ПДФ документ, видећемо да је графикон заиста саставни део документа:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/gr10.jpg

Ево и кратког видеа:

Компаративна анализа

Често подаци служе томе да се изврши компаративна анализа, дакле, да се неке врсте упореде (компарација = упоређивање) и да се установи која врста је више, а која мање заступљена у подацима.

Корак 1. Са следећег линка преузми документ Zarada2.xlsx и сними га на свој рачунар:

Zarade

Табела садржи податке о продаји воћа и оствареној заради:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/Zarada201.jpg

Корак 2. Желимо да илуструјемо зараду и да визуелизујемо допринос сваке врсте продатог воћа заради. Пређи на командну траку „Insert” и уочи (немој још ништа да кликнеш!) опцију која црта хистограме (зову се још и стубичасти дијаграми, а на енглеском column charts или bar charts):

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/Zarada202.jpg

Корак 3. У овом примеру треба да прикажемо само део података из табеле, и при томе колоне које садрже те податке нису једна до друге. Зато ћемо морати да селектујемо две групе података овако:

 1. селектуј ћелије A2:A11 као и раније, па

 2. притисни тастер [CTRL] и држећи га притиснутог селектуј ћелије D2:D11

Треба да добијеш:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/Zarada203.jpg

Обрати пажњу на то да смо у обе групе података селектовали и име колоне!

Корак 4. Сада кликни на опцију која црта стубичасте дијаграме и одабери стил који ти се највише свиђа:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/Zarada204.jpg

Добили смо графикон:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/Zarada205.jpg

Корак 5. Ако графикон прекрива текст можемо га мало смањити и померити:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/Zarada206.jpg

Ево и кратког видеа:

Визуелизација удела у целини

Ако желимо да визуелизујемо у којој мери појединачни делови учествују у целини користимо секторски дијаграм (или питасти дијаграм од енгл. pie chart).

Корак 1. Преузми поново документ Zarada2.xlsx и сними га на свој рачунар (ако треба, „прегази” стару верзију документа):

Zarade

Корак 2. Пређи на командну траку „Insert” и уочи (немој још ништа да кликнеш!) опцију која црта секторске дијаграме:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/Zarada207.jpg

Корак 3. Поново селектуј две групе података:

 1. селектуј ћелије A2:A11 као и раније, па

 2. притисни тастер [CTRL] и држећи га притиснутог селектуј ћелије D2:D11

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/Zarada203.jpg

Корак 4. Сада кликни на опцију која црта секторске дијаграме и одабери стил који ти се највише свиђа:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/Zarada208.jpg

Добили смо дијаграм:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/Zarada209.jpg

кога опет можемо мало уредити ако прекрива текст:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/Zarada210.jpg

Ако кликнемо на дијаграм, Ексел ће нам приказати који подаци су приказани на дијаграму:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/Zarada211.jpg

Ево и кратког видеа:

Приказивање две групе података на истом дијаграму

Могуће је на истом графикону приказати две групе података. Ево примера.

Корак 1. „Нормална телесна температура” је заправо интервал температура који се мења са узрастом особе. Када се температура мери испод пазуха, нормална телесна температура (у степенима Целзијуса) је описана табелом NormalnaTT.xlsx коју можеш да преузмеш са следећег линка:

NormalnaTT

Табела изгледа овако:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/ntt1.jpg

Корак 2.

 1. Селектуј ћелије A2:C6,

 2. одабери радну траку „Insert”

 3. Из групе „Charts” одабери опцију „Line Chart” (линијски дијаграми)

 4. па од понуђених стилова одабери стил као на слици:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/ntt2.jpg

Добили смо графикон као на слици:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/ntt3.jpg

Корак 3. Примети да је Ексел приказао две групе података на истом графикону, додао је графикону и легенду, али није успео да схвати како цео графикон треба да се зове па је зато ставио „Chart Title” као подсетник да морамо ми ручно да унесемо име графикона.

Ако кликнемо на „Chart Title” једном да га селектујемо, па онда још једном (дакле, не двоклик тик-тик, већ два клика клик-пауза-клик) појавиће се курсор:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/ntt4.jpg

Сада можемо да унесемо име графикона:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/ntt5.jpg

и да прераспоредимо елементе табеле, ако је то потребно:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/8_razred_IKT_DigitalnaPismenost/ntt6.jpg

Ево и кратког видеа:

Задаци

Задатак 1. Са следећег линка преузми датотеку која садржи податке о маси (у килограмима) и дужини/висини (у центиметрима) једног дечака од његовог шестог месеца па до његових 6,5 година.

Decak.xlsx

Прикажи једним графиконом како се мењала његова маса, а другим како се мењала његова висина.

Задатак 2. Процењује се да је Кина на дан 1.7.2019. имала 1.420.062.022 становника. Број становника у Кини се сваке године повећа за 0,35%. Под претпоставком да се годишњи раст броја становника у Кини неће мењати, приказати графиконом очекивани број становника Кине у наредних десет година.

Задатак 3. Са следећег линка преузми датотеку која садржи податке о броју становника Србије у 2017. години по годинама старости:

StanovnistvoSrbije2017.xlsx

Додај табели нову колону „M/Ž” па у свакој врсти табеле (дакле, за сваки узраст за који у табели постоје подаци) одреди количник припадника мушког и женског пола тог узраста.

Прикажи податке стубичастим дијаграмом. Шта уочаваш?

Претходна лекција
Следећа лекција
A- A+

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.