Садржај
ИКТ.1. Увод у рад са програмима за табеларна израчунавања
Програми за табеларна израчунавања
Покретање Ексела
Навигација и уношење података у табелу
Једноставне формуле
Задаци за вежбу
Квиз
ИКТ.2. Аутоматска рекалкулација
Аутоматска рекалкулација
Унос података и формула у табелу
Додавање врста и колона табели
Задаци за вежбу
Квиз
ИКТ.3. Рад са групама ћелија и и уређивање табеле
Рад са групама ћелија и и уређивање табеле
Уношење формула и брзо копирање
Селектовање групе ћелија
Форматирање децималних бројева
Рачунање минимума и максимума
Уређивање табеле
Задаци за вежбу
Квиз
ИКТ.4. Разне врсте података у табели
Разне врсте података у табели
Музички фестивали у Европи -- датуми у Ексел табели
Донације -- валуте у Ексел табели
Плеј-листа -- време у Ексел табели
Задаци за вежбу
Квиз
ИКТ.5. Проценти, штампање и генерисање ПДФ документа
Проценти, штампање и генерисање ПДФ документа
Проширивање врсте и приказивање садржаја ћелије у више редова
Приказивање бројева у облику процента
Спајање ћелија и промена величине слова
Штампање документа
Снимање документа у ПДФ формату
Задаци за вежбу
Квиз
ИКТ.6. Визуелизација података
Визуелизација података
Промена величине у времену - Scatter дијаграм
Компаративна анализа -- Стубичасти дијаграми
Визуелизација удела у целини -- Секторски дијаграми
Приказивање две групе података на истом дијаграму
Задаци за вежбу
Квиз
ИКТ.7. Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа
Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа
Сортирање нумеричких података
Сортирање текстуалних података
Филтрирање података
Фреквенцијска анализа
Задаци за вежбу
Квиз
ИКТ.8. Рад са дељеним табелама
Сервиси „у облаку“ (cloud services)
Приступ сервисима „у облаку“
Креирање документа „у облаку“
Дељење документа „у облаку“ и сарадња
Преузимање документа
Задаци за вежбу
Квиз
Дигитална писменост (ДП)
Увод
ДП.1. Заштита личних података. Права детета у дигиталном добу
Увод
Шта су лични подаци
Од кога се штитимо
Како сејемо личне податке
Лични подаци деце
Како да се заштитиш
Вежба 1 - Дељење и контрола личних података
Вежба 2 - Заштита приватности личних података
Квиз прве лекције
ДП.2. Отворени подаци
Увод
Подаци, подаци, подаци
Отворени подаци
Отварање података
Веееееелики подаци (Big data)
Портали отворених података
Формати отворених података
Визуaлизација отворених података и инфографик
Професије у вези са подацима
Квиз друге лекције
ДП.3. Појам вештачке интелигенције
Настанак вештачке интелигенције
Рани оптимизам XX века
Тјурингов тест
Квиз треће лекције
ДП.4. Садашњост и будућност вештачке интелигенције
Вештачка интелигенција у XX и XXI веку
Примене вештачке интелигенције
Будућност вештачке интелигенције и етичка питања
Квиз четврте лекције

Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа

Као што смо већ више пута истакли, до информација се долази обрадом података. Најједноставнији облик обраде података је поређење по величини, што се постиже сортирањем података.

Сортирати податке значи поређати их по величини, од мањих ка већим или обрнуто.

Други важан облик обраде података је издвајање мање групе података који имају неке заједничке вредности. То се зове филтрирање података.

Филтрирати податке значи одабрати само оне податке из табеле који испуњавају неке посебне услове.

Коначно, важно нам је да знамо и колико се пута који податак појавио у табели. Таква обрада се зове фреквенцијска анализа (фреквенција = учесталост).

Фреквенцијска анализа низа података се своди на то да се преброји колико се пута који податак појављује у низу.

Већ применом ове три једноставне технике обраде података могуће је открити интересантне феномене!

У овој лекцији

У овој лекцији ћемо показати:

  1. како сортирати табелу,

  2. како из табеле издвојити само неке врсте (филтрирање) и како се користи опција „Autosum“, и

  3. како се ради фреквенцијска анализа података и како се користи функција COUNTIF.

Претходна лекција
Следећа лекција
A- A+
Тема
Темa

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.