Садржај
1.0 Базе: Увод у базе података
Шта су базе података?
Табеларна организација података
Повезане табеле
Базе и табеле - квиз
1.1 Базе: SQLite
SQLite и SQLite Studio
Креирање базе у SQLite Studio
SQLite и SQLite Studio - квиз
Креирање базе у SQLite Studio - задаци за вежбу
1.2 Базе: Дизајнирање базе података
База компаније за продају дигиталних композиција - подаци о композицијама
База компаније за продају дигиталних композиција - подаци о продаји
Дизајнирање базе података - квиз
2.0 - SQL: Читање података из базе
SQL: Читање података из табела
Читање података - квиз
2.1 SQL: Пројекција и селекција
Пројекција
Селекција
Пројекција и селекција - квиз
Пројекција и селекција - задаци (дневник)
Пројекција и селекција - задаци (музика)
2.2 SQL: Логички и релацијски оператори
Логички оператори
Релацијски оператори
Оператори - квиз
Оператори - задаци (дневник)
Оператори - задаци (музика)
2.3 SQL: Изрази и функције
Изрази
Функције
Изрази и функције - квиз
Изрази и функције - задаци (дневник)
Изрази и функције - задаци (музика)
2.4 SQL: Сортирање, уклањање дупликата, ограничавање броја врста
Сортирање
Ограничавање броја врста у резултату
Уклањање дупликата
Сортирање, уклањање дупликата, ограничавање одговора - квиз
Сортирање и ограничавање - задаци (дневник)
Сортирање и ограничавање - задаци (музика)
2.5 SQL: Агрегатне функције и груписање
Агрегатне функције
Груписање и израчунавање статистика појединачних група
Селекција након груписања
Агрегатне функције и груписање - квиз
Агрегатне функције и груписање - задаци (дневник)
Агрегатне функције и груписање - задаци (музика)
2.6 SQL: Спајање табела
Спајање табела
Имплицитно спајање
Спајање и груписање
Врсте спајања
Спајање табела - квиз
Спајање - задаци (дневник)
Спајање - задаци (музика)
2.7 SQL: Погледи
Погледи
Погледи - квиз
Погледи - задаци (дневник)
3.0 SQL: Промена садржаја базе
Измене података у бази
3.1 SQL: Уписивање података у табеле
Уписивање података
Уписивање података прочитаних из базе
Уписивање података - квиз
3.2 SQL: Ажурирање података у табелама
Ажурирање података
Ажурирање података - квиз
3.3 SQL: Брисање података из табела
Брисање података
Брисање података - квиз
4.0 Python SQLite API
4.1 Python SQLite API - увод
4.2 Повезивање са базом
4.3 Постављање упита
4.4 Упити са параметрима
4.5 Колационе секвенце
4.6 Дефинисање помоћних функција
4.7 Python SQLite API - квиз
5.0 Рачунарске мреже
5.1 Рачунарске мреже
5.2 Мрежни хардвер и мрежни софтвер
5.3 Повезивање и постављање кућне мреже
5.4 Рачунарске мреже - квиз

Спајање — задаци (дневник)

Приказати у читљивом формату све оцене на контролним вежбама ученика одељења I2. Приказати име и презиме ученика, назив предмета, датум добијања оцене и оцену која је добијена.Приказати просечну оцену на сваком писменом задатку у сваком одељењу (рачунати само писмене задатке које је истовремено радило бар 25 ученика). Приказати разред, одељење, назив предмета, датум писменог, просечну оцену и број ученика који су радили писмени.За сваки предмет приказати месечни преглед броја петица (списак уредити по називима предмета у азбучном редоследу, а за сваки предмет, по месецима, растуће). Приказати назив предмета, разред, месец и број петица.Ситуација је алармантна када ученици неког одељења у неком месецу направе 5 или више неоправданих изостанака. Приказати све такве случајеве. Приказати разред, одељење, месец и број неоправданих изостанака.За сваког ученика приказати просечну оцену из сваког предмета за који је добио бар две оцене (приказати имена и презимена ученика, називе предмета и просечне оцене заокружене на две децимале).Рођендански парадокс нам говори да је у одељењу од 23 ученика вероватноћа да два ученика имају исти датум рођења скоро 50%. Зато се може очекивати да у већини одељења постоји бар два ученика рођених истог датума. Исписати све парове ученика из истог одељења рођених истог дана. Приказати датум, разред, одељење, и имена и презимена оба ученика.Приказати број оцена из сваког предмета, укључујући и оне предмете из којих не постоји ни једна оцена. Резултат сортирати опадајуће по броју оцена. Приказати назив предмета, разред и број оцена.За сваког ученика приказати број оцена из рачунарства и информатике (за ученике који нису још добили оцене из тог предмета приказати нулу).Претходна лекција
Следећа лекција
A- A+
Тема
Темa

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.