petlja.org
petlja.org
1. Информационо комуникационе технологије
Информационо комуникационе технологије
1.1. Дигитални уређаји
Дигитални уређаји
Квиз. Дигитални уређаји
1.2. Организација и управљање подацима
Организација и управљање подацима
Задаци. Организација и управљање подацима
Квиз. Организација и управљање подацима
1.3. Рад са сликама
Рад са сликама
Задаци. Рад са сликама
Квиз. Рад са сликама
1.4. Рад са текстом – унос и едитовање чистог текста
Рад са текстом - унос и едитовање чистог текста
Квиз. Рад са текстом – унос и едитовање чистог текста
1.5. Рад са текстом – форматирање карактера и пасуса
Рад са текстом – форматирање карактера и пасуса
Задаци. Рад са текстом форматирање карактера и пасуса
Квиз. Рад са текстом форматирање карактера и пасуса
1.6. Рад са текстом – уметање и форматирање табеле
Рад са текстом – уметање и форматирање табеле
Задаци. Рад са текстом – уметање и форматирање табеле
Квиз. Рад са текстом – уметање и форматирање табеле
1.7. Рад са текстом – логичка структура и стилови
Рад са текстом – логичка структура и стилови
Задаци. Рад са текстом – логичка структура и стилови
Квиз. Рад са текстом – логичка структура и стилови
1.8. Рад са звучним записом
Рад са звучним записом
Задаци. Рад са звучним записом
Квиз. Рад са звучним записом
1.9. Рад са видео-записом
Рад са видео-записом
Задаци. Рад са видео-записом
Квиз. Рад са видео-записом
1.10. Мултимедијалне презентације
Час. Мултимедијалне презентације
Квиз. Мултимедијалне презентације
2. Дигитална писменост
2. Дигитална писменост
2.1. Рачунарске мреже. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин у мрежном окружењу
Рачунарске мреже и употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин у мрежном окружењу
Квиз прве лекције
2.2. Интернет сервиси. Правила безбедног рада на Интернету
Интернет сервиси
Прикупљање података путем онлајн упитника
Правила безбедног рада на Интернету
Квиз друге лекције
2.3. Претраживање интернета, одабир резултата и преузимање садржаја
Претраживање Интернета, одабир резултата и преузимање садржаја
Квиз треће лекције
2.4. Заштита приватности личних података и ауторскa права
Заштита приватности личних података и ауторскa права
Creative Commons лиценце
Квиз четврте лекције

Час. Рад са сликама

На овом часу ћемо говорити о:
 • додавању текста на слику;

 • цртању по слици;

 • исцртавању основних облика.

У петом разреду смо говорили да се визуелна репрезентација информација помоћу слика тј. боја и облика на екрану дигиталног уређаја назива се рачунарска графика.

Хајде да се подсетимо.

Питање:

  Q-52: За коју врсту рачунарске графике пиксел представља основни градивни елемент. Означи тачан одговор.

 • растерска графика
 • Тачно
 • векторска графика
 • Нетачно
 • рачунарска графика
 • Нетачно

Питање:

  Q-53: За коју врсту рачунарске графике важи да када се слика увећа она остаје оштра, тачније увећањем на било коју величину не губи се квалитет слике.

 • растерска графика
 • Нетачно
 • векторска графика
 • Тачно
 • рачунарска графика
 • Нетачно

Подсећамо те да постоје два веома различита начина дигиталног записа слика, позната као растерска и векторска графика. Растерска графика изграђена је од пиксела. Увећавањем губи на квалитету. Векторска графика је начин приказивања слике помоћу линија и облика. Увећавањем не губи на квалитету.

У шестом разреду, бавићемо се основним техникама доцртавања дигиталних слика у програму за растерску графику Gimp 2.

Опис поступка инсталације програма за растерску графику Gimp 2 можете погледати на доњем видеу:

На дигиталним сликама ћемо најчешће дописивати текст, цртати линије и додавати геометријске облике.

Додавање текста на слику

У левом горњем делу прозора програма Gimp2 налази се део са алаткама (енгл. Toolbox).

За исписивање текста на слици користимо алатку alatkaA.

Кликом на ову алатку, испод кутије са алаткама отвара се простор у коме је могуће:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/6_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L63S2.PNG

­

 1. подесити фонт - тип, величину, боју (Font, Size, Color)

 2. одредити поравнање текста (Justify)

 3. одабрати да се, током уноса текста приказује едитор (Use editor)

 4. одабрати да се текст приказује што реалније (Antialiasing)

 5. одредити индент (увлачење првог реда текста)

 6. дефинисати величину прореда (простора између редова)

 7. дефинисати размак између слова

 8. тип оквира за унос текста - фиксна (Fixed) или прилагодљива (Dynamic) величина

 9. одабрати језик

Опис поступка за исписивање текста на слици можете погледати на доњем видеу:

Цртање по слици

Осим додавањем текста, делове слике могуће је истаћи или додатно описати цртањем. Почећемо од цртања линије.

За исцртавање праве линије користимо алатку оловка alatkaC или четкица alatkaB.

Кликом на једну од ових алатки, испод кутије са алаткама отвара се простор у коме је могуће подесити њихове атрибуте, међу којима су најважнији:

 1. непровидност (Opacity);

 2. облик четкице;

 3. величина (Size).

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/6_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L63S4.PNG

Праву линију исцтравамо тако што кликнемо да означимо почетну тачку линије, а затим, држећи притиснут тастер Shift, померамо миша до крајње тачке линије. Да би линија остала исцртана, потребно је да кликнемо у тачки њеног завршетка.

Линију је могуће исцртати и слободном руком. Тада није потребно да држимо притиснут тастер Shift, већ притиснут леви тастер миша.

Опис поступка за исцртавање праве линије и исцртавање линије слободном руком можете погледати на доњем видеу:

Боју бирамо кликом на дугме за одабир боје предњег и задњег плана. Боју задњег плана (позадине) бирамо кликом на доњи правоугаоник, а боју предњег плана кликом на горњи правоугаоник. Отвориће се палета боја из које кликом миша одабирамо боју коју желимо. Завршетак избора потврђујемо кликом на дугме OK.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/6_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L63S_6.png

Када је цртање у питању, уз оловку и четкицу увек иде гумица gumica. Бришемо тако што одаберемо алатку гумица и, држећи притиснут леви тастер миша, прелазимо преко делова слике које је потребно да обришемо.

Опис поступка за одабир боје линије можете погледати на доњем видеу:

Исцртавање основних облика

Програм Gimp2 није намењен цртању у традиционалном смислу. Ипак, можемо да нацртамо различите геометријске облике уз помоћ алатки за селекцију. За исцртавање основних облика згодно је да користимо алатке за правоугаону pravougaonik и овалну селекцију oval.

Кликом на једну од ових алатки, испод кутије са алаткама отвара се простор у коме је могуће подесити њихове атрибуте.

За исцртавање основних облика, најважнији атрибути су:

 1. паперјасте ивице (Feather edges)

 2. заобљене ивице(Rounded edges)

 3. исцртавање облика из центра правоугаоника/овала (Expand from center)

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/6_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L63S10.PNG

Облик квадрата исцртавамо тако што одаберемо алатку за правоугаону селекцију и, држећи притиснут тастер Shift и леви тастер миша, развучемо квадрат.

Облик правоугаоника исцртавамо на сличан начин, само што не држимо притисну тастер Shift.

Облик круга исцртавамо тако што одаберемо алатку за овалну селекцију и, држећи притиснут тастер Shift и леви тастер миша, развучемо круг.

Овални облик исцртавамо на сличан начин, само што не држимо притисну тастер Shift.

Облике бојимо употребом алатке кантица kantica и избором боје из палете боја. У оквиру атрибута алатке кантица постоји могућност да одредимо степен непровидности боје (Opacity), као и да подесимо да кантица, уместо чисте боје, „просипа“ шаре (Pattern fill).

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/6_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L63S12.png

Опис поступка за исцртавање основних геометријских облика можете погледати на доњем видеу:

Шта смо научили?
 • да се слике које настају или се приказују уз помоћ дигиталних уређаја називају рачунарска графика;

 • да разликујемо два основна типа рачунарске графике: растерску и векторску;

 • да су неке од техника за доцртавање слике: додавање текста, цртање по слици и исцртавање основних облика.

Задаци. Рад са сликама

Задатак 1.

Покрени програм Gimp 2. Преузми слику са линка

Кликни на File → Open, а затим преузету слику digitalni.png отвори у датом програму.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/6_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L63S13.png

Кликни на дугме Open.

Допиши текст као на слици текст „Дигитални уређаји”.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/6_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L63S14.PNG

Сачувај слику под именом digitalni uređaji1.jpg.

Да се подсетимо: За чување слике користи опцију File → Export Аs. Квалитет слике постави на 100. Кликни на дугме Export.

Слику можемо да сачувамо и коришћењем опције File → Save Аs. Слика је тада сачувана у формату .xcf и можемо да отвје отворимо само у програму Gimp.

Задатак 2.

У програму Gimp 2 отвори нову слику ширине ивисине 500 пиксела (File → New).

Користећи алатке за правоугаону и овалну селекцију, нацртај следеће облике:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/6_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L63S15.PNG

Сачувај слику под именом Oblici.jpg.

Започните квиз
Квиз није оцењен за неулоговане кориснике.

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.