Садржај
1. Информационо-комуникациона технологија
Информационо-комуникациона технологија
1.1. Обрада текста – преглед садржаја текстуалног документа
Обрада текста – преглед садржаја текстуалног документа
Задаци. Обрада текста – преглед садржаја текстуалног документа
Квиз. Обрада текста – преглед садржаја текстуалног документа
1.2. Рачунарска графика
Рачунарска графика
Квиз. Рачунарска графика
1.3. Растерска и векторска графика
Растерска и векторска графика
Квиз. Растерска и векторска графика
1.4. Обрада слика – слојеви
Обрада слика – слојеви
Задаци. Обрада слика - слојеви
Квиз. Обрада слика – слојеви
1.5. Обрада слика – обрада дигиталних слика
Обрада слика – дигиталне слике
Задаци. Обрада слика – дигиталне слике
Квиз. Обрада слика – дигиталне слике
1.6. Креирање векторске графике
Креирање векторске графике
Задаци. Креирање векторске графике
Квиз. Креирање векторске графике
1.7. Цртање векторских објеката
Цртање векторских објеката
Задаци. Цртање векторских објеката
Квиз. Цртање векторских објеката
1.8. Обрада векторске графике
Обрада векторске графике
Задаци. Обрада векторске графике
Квиз. Обрада векторске графике
1.9. Анимиране слике
Анимиране слике
Задаци. Анимиране слике
Квиз. Анимиране слике
1.10. Снимање видео-записа
Снимање видео-записа
Задаци. Снимање видео-записа
Квиз. Снимање видео-записа
2. Дигитална писменост
Дигитална писменост
2.1. Интернет адресе и протоколи - URL, DNS, IP адреса
Интернет адресе и протоколи - URL, DNS, IP адреса
Тест прве лекције
2.2. Хипервеза и хипертекст
Хипервеза и хипертекст
Тест друге лекције
2.3. Електронска пошта
Електронска пошта
Тест треће лекције
2.4. Рад на дељеним документима у облаку
Рачунарство у облаку
Тест четврте лекције

Креирање векторске графике

На овом часу ћеш научити:
 • шта обухвата припреми за цртање векторске графике;

 • како изгледа радно окружење програма за обраду векторске графике;

 • да црташ векторске објекте.

Хајде да се подсетимо.

Питање:

  Q-56: За коју врсту рачунарске графике важи да када се слика увећа она остаје оштра, тачније увећањем на било коју величину не губи се квалитет слике.

 • растерска графика
 • Нетачно
 • векторска графика
 • Тачно
 • рачунарска графика
 • Нетачно

Векторска графика је начин приказивања слике помоћу линија и облика. Увећавањем не губи на квалитету.

До сада смо се бавили креирањем растерске графике, а у седмом разреду ћемо се упознати са основним техникама за креирање и обраду векторске графике. Постоји велики број програма за креирање и обраду вексторске графике, а неки од њих су Inkscape, Corel Draw и Adobe Illustrator.

У овом разреду, бавићемо се основним техникама за креирање и обраду дигиталних слика у програму Inkscape.

Програм можемо да преузмемо са интернет странице https://inkscape.org/en/download.

Опис поступка инсталације програма Inkscape можете погледати на следећем видеу:

Када покренемо програм Inkscape, отвара се нови документ који је у формату SVG (Scalable Vector Graphics).

Радно окружење програма Inkscape приказано је на следећој слици:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L76S1a.png

У радном окружењу централно место чини бела површина, страница или платно за цртање, чија је димензија 210mm x 297mm. То је простор у који се постављају основни елементи (тачке, линије, криве, кругови, многоуглови …) који се користе за грађење дигиталне слике. Ти градивни елементи једним именом се називају објекти. Објекти могу да буду отворени и затворени, испуњени и неиспуњени, један испред другог, могу да се преклапају… формирајући слику.

Да бисмо подесили величину или оријентацију платна за цртање, потребно је да кликнемо на мени File (1) и одаберемо опцију Document Properties (2). Отвара се прозор Document Properties са више картица (3).

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L76S2.png

У оквиру картице Page можемо да променимо следеће параметре: величину и оријентацију папира, као и мерну јединицу коју желимо да користимо у раду.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L76S3.png

У оквиру картице Guides могуће је активирати приказ помоћних линија (вођица) на страници. Ове линије користе се за прецизно постављање објеката на страницу.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L76S4.png

Помоћне линије постављамо тако што кликнемо на лењир (хоризонтални или вертикални) и, држећи притиснут леви тастер миша, повлачимо линију под жељеним углом.

Двоструким кликом на линију отвара се помоћни прозор Guideline у оквиру кога подешавамо назив маргине (Label), боју, позицију или угао линије.

Ако је за прецизно постављање потребно више помоћних линија можемо да учинимо видљивом мрежу помоћних линија.

У оквиру картице Grids можемо да одаберемо да ли да мрежа помоћних линија буде правоугаона (Rectangular) или просторна - аксонометријска (Axonometric).

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L76S5.png

У истој картици дефинишемо јединицу мере (Grid units), постављамо почетну координату (Origin X, Origin Y), као и размак између линија (Spacing X, Spacing Y).

Опис поступка постављања помоћних линија можете погледати на следећем видеу:

Цртање правоугаоних и овалних облика

Програм Inkscape омогућава креирање основних геометријских облика избором одговарајуће алатке из кутије с алаткама Toolbox.

Да бисмо исцртали правоугаоник или квадрат користимо Create rectangles and squares k1. Правоугаоник исцртавамо тако што кликнемо на платно за цртање и развучемо га држећи притиснут леви тастер миша, док квадрат исцртавамо на исти начин, уз држање притиснутог тастера Ctrl.

Опис поступка за исцртавање правоугаоника и квадрата можете погледати на следећем видеу:

Исцртавање елипсе или круга вршимо коришћењем алатке Create circles, ellipses and arcs k2. Елипсу исцртавамо тако што кликнемо на страницу и развучемо елипсу држећи притиснут леви тастер миша, док круг исцртавамо на исти начин, уз држање притиснутог тастера Ctrl.

Опис поступка за исцртавање елипсе и круга можете погледати на следећем видеу:

Од исцртаног круга могуће је креирати кружне исечке и лукове коришћењем алатке Tool Controls Bar k3, у оквиру које је могуће да креирамо кружни исечак или лук или вратимо објекат у почетно стање.

Шта смо научили?
 • да векторску графику можемо да креирамо и обрађујемо у програму Inkscape;

 • да су основни елементи (тачке, линије, криве, кругови, многоуглови…) који граде векторску слику објекти;

 • да програм Inkscape омогућава креирање основних геометријских објеката избором одговарајуће алатке из Toolbox;

Претходна лекција
Следећа лекција
A- A+

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.