Садржај
1. Информационо-комуникациона технологија
Информационо-комуникациона технологија
1.1. Обрада текста – преглед садржаја текстуалног документа
Обрада текста – преглед садржаја текстуалног документа
Задаци. Обрада текста – преглед садржаја текстуалног документа
Квиз. Обрада текста – преглед садржаја текстуалног документа
1.2. Рачунарска графика
Рачунарска графика
Квиз. Рачунарска графика
1.3. Растерска и векторска графика
Растерска и векторска графика
Квиз. Растерска и векторска графика
1.4. Обрада слика – слојеви
Обрада слика – слојеви
Задаци. Обрада слика - слојеви
Квиз. Обрада слика – слојеви
1.5. Обрада слика – обрада дигиталних слика
Обрада слика – дигиталне слике
Задаци. Обрада слика – дигиталне слике
Квиз. Обрада слика – дигиталне слике
1.6. Креирање векторске графике
Креирање векторске графике
Задаци. Креирање векторске графике
Квиз. Креирање векторске графике
1.7. Креирање векторске графике
Креирање векторске графике
Задаци. Креирање векторске графике
Квиз. Креирање векторске графике
1.8. Обрада векторске графике
Обрада векторске графике
Задаци. Обрада векторске графике
Квиз. Обрада векторске графике
1.9. Анимиране слике
Анимиране слике
Задаци. Анимиране слике
Квиз. Анимиране слике
1.10. Снимање видео-записа
Снимање видео-записа
Задаци. Снимање видео-записа
Квиз. Снимање видео-записа
2.1. Интернет адресе и протоколи - URL, DNS, IP адреса
Интернет адресе и протоколи - URL, DNS, IP адреса
Тест прве лекције
2.2. Хипервеза и хипертекст
Хипервеза и хипертекст
Тест друге лекције
2.3. Електронска пошта
Електронска пошта
Тест треће лекције
2.4. Рад на дељеним документима у облаку
Рачунарство у облаку
Тест четврте лекције

Обрада слика – дигиталне слике

На овом часу ћемо говорити о:
 • селекцији дела слике;

 • промени нивоа обојености, осветљености и контраста;

 • филтерима;

 • основним геометријским трансформацијама слике;

 • аутоматској обради већег броја дигиталних слика.

У програму Gimp 2 постоји више алатки помоћу којих можемо да уређујемо слике или њихове делове. За сваку од тих алатки уређивање почиње означавањем дела слике који желимо да уређујемо. Зато ћемо прво да објаснимо како се све може изабрати (селектовати) део слике.

Алатке за означавање (селектовање) жељеног дела слике налазе се у Toolbox (1), а видљиве су и у оквиру менија Tools → Selection Tools (2).

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S1.png

Део слике селектујемо употребом алатки за правоугаону h1, елипсоидну h2, и селекцију слободним избором h3 или издвајањем пиксела који имају сличне особине (суседне области сличне боје h4, области исте боје на целој слици h4). Кликом на једну од наведених алатки, отвара се простор у коме је могуће подесити њена својства.

Најважнија својства алатке за избор правоугаоне селекције су:

 1. Mode – преклапање селекције (Прво дугме активира режим у коме се креирањем нове селекције уклања претходна, док друго дугме активира режим у коме се креирањем нове селекције задржава претходна);

 2. Feather edges – фини прелаз између селектованог и неселектованог дела слике;

 3. Rounded corners - Заобљене ивице;

 4. Expand from Center - Рашири из средишта.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S7.png

Селекцију у облику правоугаоника извршавамо тако што одаберемо алатку Rectangle Select Tool h1 и, држећи притиснут леви тастер миша, развучемо правоугаоник.

Да бисмо извршили квадратну селекцију држимо притиснут тастер Shift или подешавамо својства h6 којим се задржава однос ширине и висине на 1:1 што значи да ће нам бити иста ширина и дужина селекције.

Овалну селекцију вршимо тако што одаберемо алатку Ellipse Select Tool h2 и, држећи притиснут леви тастер миша, развучемо овални облик. Круг добијамо држећи притиснут тастер Shift или подешавањем својства задржавања односа ширине и висине 1:1.

Селекцију неправилног облика вршимо коришћењем алатке Free Select Tool h3 (ласо). Селекцију вршимо тако што курсор поставимо на део слике који желимо да селектујемо. Држимо притиснут леви тастер миша и испратимо мишем жељени облик. Да би облик био затворен, процес селектовања морамо да завршимо у тачки из које смо га започели.

Да бисмо селектовали суседну област или објекат сличне боје користимо алатку Fuzzy Select Tool h4. Када кликнемо на неку област или објекат, пиксели који имају сличну вредност боје биће такође селектовани.

Да бисмо селектовали све области или предмете исте боје можемо да користимо алатку Select by Color Tool h5. Када кликнемо на неку област или објекат, сви пиксели који имају исту вредност боје биће селектовани.

Опис поступка за селекцију објеката можете погледати на следећем видеу:

Промена нивоа обојености, осветљености и контраста

У програмима за обраду слике можемо да извршимо додатне корекције на слици или изабраном делу слике, као што су промене нивоа осветљености, контраста или обојености.

У оквиру менија Colors можемо да подесимо:

 • Color Balance - равнотеже боја (подешавање тамних или светлијих делова слике);

 • Hue-Saturation - нијансе и засићеност;

 • Colorize - обојеност;

 • Brightness-Contrast - осветљеност, односно контраст.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S9.png

Кликом на Color Balance отвара се помоћни мени у коме можемо да променимо тамне (Shadows), средње (Midtones) или светле делове (Highlights) слике, те да, померањем клизача, подесимо нивое боја (Cyan, Magenta, Yellow).

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S10.png

Кликом на опцију Brightness-Contrast отвара се прозор у коме померањем клизача можемо подесити осветљеност (Brightness) и/или контраст (Contrast).

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S11.png

Опис поступка за промену обојености, осветљења и контраста можете погледати на следећем видеу:

Филтери

Филтерe користимо за постизање различитих ефеката на слици, као што је изоштравање или замућивање фотографије. Филтри се могу применити на слоју или изабраном делу слоја слике.

Филтерима приступамо кроз мени Filters.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S12.png

Најчешће се користе следећи филтери:

­- Blur – скуп филтера којим се замућује цела слика или њен део. ­- Enhance – скуп филтера помоћу којих се врши изоштравање слике, отклањање мрља, црвенила очију… ­- Distorts – скуп филтера са ефектима мозаика, ветра, таласа,… ­- Artistic – скуп филтера помоћу којих се стварају уметнички ефекти, као што је изглед уља на платну, витража …

Када кликнемо на одабрани филтер отвара се помоћни прозор, у којем можемо да видимо како ће изгледати слика након примене филтера, као и да подесимо додатне параметре како бисмо постигли жељени резултат. Притиском на тастер OK потврђујемо примену одабраног филтера.

Опис поступка за примену филтера можете погледати на следећем видеу:

Основне геометријске трансформације слике

У програму Gimp 2 постоји више алатки којима можемо да извршимо разне трансформације слике, као што су ротирање, обртање или искошавање слике. Овим алаткама приступамо у Toolbox или кроз мени Tools → Transform Tools.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S13.png

Слику или делове слике можемо да трансформишемо тако што је:

 • ротирамо кликом на алатку е1;

 • променимо величину кликом на алатку е2;

 • искосимо кликом на алатку е3;

 • променимо перспективу кликом на алатку е4;

 • преокренемо кликом на алатку е5.

Кликом на једну од горе наведених алатки, отвара се простор у коме је могуће подесити својства трансформације.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S19.png

Најважнија својства су:

­ Transform – избор слоја или селекције на којој ћемо применити трансформацију; ­ Interpolation – начин на који ће пиксели који недостају на трансформисаној слици бити допуњени; ­ Show image preview – захтев да током подешавања параметара трансформације у прозору слике унапред видимо ефекат који бисмо постигли.

Поред горе наведених својстава, избором неке од алатки за трансформацију слике, могу се приказати и друга својства као што је Flip Type - врста/тип преокретања који може да буде хоризонтални (Horizontal) или вертикални (Vertical).

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S20.png

Ротација

Често се дешава да сликa коју сте преузели са интернета или сте је направили камером неког дигиталног уређаја буде погрешно оријентисана. У програму за обраду слике постоји алатка којом је могуће ротирати слику и поставити је онако како нам одоговара. За то ћемо користити алатку Rotate.

Кликом на активни слој или изабрани део слике појавиће се прозор где подешавамо:

 • угао ротације (Angle) померањем клизача или уношењем бројевне вредност и

 • центар ротације.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S21.png

Избор потврђујемо кликом на дугме Rotate. Поред тога, слику можемо да ротирамо и тако што кликнемо на слој и држимо притиснут леви тастер миша док га померамо у смеру жељене ротације.

Искошавање

Да бисмо искосили слику по хоризонтали или вертикали можемо користити алатку Shear. Кликом на дату алатку отвара се прозор у коме се вредности задају кликом на стрелице или уносом бројчане вредности. Избор потврђујемо кликом на дугме Shear.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S22.png

Преокретање

Слику или део слике можемо да преокренемо по хоризонтали или вертикали помоћу алатке Flip.

Опис поступка за ротирање, искошавање и преокретање слике можете погледати на следећем видеу:

Аутоматска обрада већег броја дигиталних слика

Ако желимо да у исто време променимо име или величину свих слика које се налазе у фасцикли, то је у програму за обраду слике могуће коришћењем програмских додатака. Један од таквих додатака је dbp.exe који омогућава аутоматску обраду (промена имена, величине,…) више дигиталних слика.

Додатак можемо преузети са овог линка: https://alessandrofrancesconi.it/projects/bimp/. Да бисмо инсталирали додатак, потребно је да га ископирамо у фасиклу plug-ins програма Gimp 2. Место фасцикле plug-ins зависи од тога где је на твом рачунару инсталиран програм Gimp 2.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S23.png

Након покретања програма Gimp 2, из менија Filters можемо да покренемо додатак Batch Process.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S24.png

Отвара се прозор у оквиру кога кликом на Аdd Files додамо жељене слике и одабирамо акцију коју желимо на њих да применимо. Опис поступка за аутоматску обраду већег броја дигиталних слика можете погледати на следећем видеу:

Шта смо научили?
 • да дигиталну слику можемо додатно да уређујемо;

 • да инсталацијом додатака унапређујемо могућности програма Gimp 2 (нпр. примењујемо операције на више слика одједном).

Претходна лекција
Следећа лекција
A- A+

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.