Садржај
1. Информационо-комуникациона технологија
Информационо-комуникациона технологија
1.1. Обрада текста – преглед садржаја текстуалног документа
Обрада текста – преглед садржаја текстуалног документа
Задаци. Обрада текста – преглед садржаја текстуалног документа
Квиз. Обрада текста – преглед садржаја текстуалног документа
1.2. Рачунарска графика
Рачунарска графика
Квиз. Рачунарска графика
1.3. Растерска и векторска графика
Растерска и векторска графика
Квиз. Растерска и векторска графика
1.4. Обрада слика – слојеви
Обрада слика – слојеви
Задаци. Обрада слика - слојеви
Квиз. Обрада слика – слојеви
1.5. Обрада слика – обрада дигиталних слика
Обрада слика – дигиталне слике
Задаци. Обрада слика – дигиталне слике
Квиз. Обрада слика – дигиталне слике
1.6. Креирање векторске графике
Креирање векторске графике
Задаци. Креирање векторске графике
Квиз. Креирање векторске графике
1.7. Цртање векторских објеката
Цртање векторских објеката
Задаци. Цртање векторских објеката
Квиз. Цртање векторских објеката
1.8. Обрада векторске графике
Обрада векторске графике
Задаци. Обрада векторске графике
Квиз. Обрада векторске графике
1.9. Анимиране слике
Анимиране слике
Задаци. Анимиране слике
Квиз. Анимиране слике
1.10. Снимање видео-записа
Снимање видео-записа
Задаци. Снимање видео-записа
Квиз. Снимање видео-записа
2. Дигитална писменост
Дигитална писменост
2.1. Интернет адресе и протоколи - URL, DNS, IP адреса
Интернет адресе и протоколи - URL, DNS, IP адреса
Тест прве лекције
2.2. Хипервеза и хипертекст
Хипервеза и хипертекст
Тест друге лекције
2.3. Електронска пошта
Електронска пошта
Тест треће лекције
2.4. Рад на дељеним документима у облаку
Рачунарство у облаку
Тест четврте лекције

Обрада слика – дигиталне слике

На овом часу научићеш:
 • да селектујеш део слике;

 • да промениш нивое обојености, осветљености и контраста слике;

 • да примениш различите филтере на дигиталну слику;

 • да примениш основне геометријске трансформације слике;

 • како да аутоматски обрадиш већи број дигиталних слика.

У програму Gimp 2 постоји више алатки помоћу којих можеш да уређујеш слике или њихове делове. За сваку од тих алатки, уређивање почиње означавањем дела слике који желиш да уређујеш. Зато ћемо прво да објаснимо како се све може изабрати (селектовати) део слике.

Алатке за означавање (селектовање) жељеног дела слике налазе се у кутији с алаткама Toolbox (1), а одговарајуће опције су доступне и у оквиру менија ToolsSelection Tools (2).

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/1_5_1.png

Део слике можеш да селектујеш употребом алатки за правоугаону h1, елипсоидну h2, и селекцију слободним избором h3, или издвајањем пиксела који имају сличне особине (суседне области сличне боје h4, области исте боје на целој слици h4). Кликом на једну од наведених алатки, отвара се простор у коме је могуће подесити њена својства.

Најважнија својства алатке за избор правоугаоне селекције су:

 1. Mode – преклапање селекције (прво дугме активира режим у коме се креирањем нове селекције уклања претходна, док друго дугме активира режим у коме се креирањем нове селекције задржава претходна);

 2. Feather edges – фини прелаз између селектованог и неселектованог дела слике;

 3. Rounded corners - заобљене ивице;

 4. Expand from Center - рашири из средишта.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/1_5_2.png

Тип селекције

Опис поступка селекције

Правоугаона селекција

Селекцију у облику правоугаоника вршиш тако што одабереш алатку Rectangle Select Tool h1 и, држећи притиснут леви тастер миша, развучеш правоугаоник. За квадратну селекцију потребно је да држиш притиснут тастер Shift или подесиш својства h6, којима се задржава однос ширине и висине на 1:1 што значи да ће бити иста ширина и дужина селекције.

Овална селекција

Овалну селекцију вршиш тако што одабереш алатку Ellipse Select Tool h2 и, држећи притиснут леви тастер миша, развучеш овални облик. Круг добијаш држећи притиснут тастер Shift или подешавањем својства задржавања односа ширине и висине 1:1.

Селекција неправилног облика

Селекцију неправилног облика вршиш коришћењем алатке Free Select Tool h3 (ласо). Селекцију вршиш тако што курсор поставиш на део слике који желиш да селектујеш. Држиш притиснут леви тастер миша и испратиш мишем жељени облик. Да би облик био затворен, процес селектовања мораш да завршиш у тачки из које је започет.

Селекција суседних области сличне боје

Када кликнешмо на неку област или објекат, пиксели који имају сличну вредност боје биће такође селектовани. Да би се селектовала суседна област или објекат сличне боје користиш алатку Fuzzy Select Tool h4.

Селекција области исте боје

Да би се селектовале све области или предмети исте боје можеш да користиш алатку Select by Color Tool h5. Када кликнеш на неку област или објекат, сви пиксели који имају исту вредност боје биће селектовани.

Опис поступка за селекцију објеката можеш погледати на следећем видеу:

Промена нивоа обојености, осветљености и контраста

У програмима за обраду слике можемо да извршимо додатне корекције на слици или изабраном делу слике, као што су промене нивоа осветљености, контраста или обојености.

У оквиру менија Colors можемо да подесимо:

 • Color Balance - равнотеже боја (подешавање тамних или светлијих делова слике);

 • Hue-Saturation - нијансе и засићеност;

 • Colorize - обојеност;

 • Brightness-Contrast - осветљеност, односно контраст.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/1_5_3.png

Кликом на Color Balance отвара се прозор у коме можемо да променимо тамне (Shadows), средње (Midtones) или светле делове (Highlights) слике, те да, померањем клизача, подесимо нивое боја (Cyan, Magenta, Yellow).

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/1_5_5.png

Кликом на опцију Brightness-Contrast отвара се прозор у коме померањем клизача можемо подесити осветљеност (Brightness) и/или контраст (Contrast).

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/1_5_6.png

Опис поступка за промену обојености, осветљења и контраста можете погледати на следећем видеу:

Филтери

Филтери се користе за постизање различитих ефеката на слици, као што је изоштравање или замућивање фотографије. Филтери се могу применити на слоју или изабраном делу слоја слике.

Филтерима приступаш кроз мени Filters.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/1_5_7.png

Најчешће се користе следећи филтери:

­-Blur – скуп филтера којима се замућује цела слика или њен део.

­-Enhance – скуп филтера помоћу којих се врши изоштравање слике, отклањање мрља, црвенила очију…

-Distorts – скуп филтера са ефектима мозаика, ветра, таласа…

-Artistic – скуп филтера помоћу којих се стварају уметнички ефекти, као што је изглед уља на платну, витража…

Када кликнеш на одабрани филтер отвара се помоћни прозор, у којем можеш да видиш како ће изгледати слика након примене филтера, као и да подесиш додатне параметре како би се постигао жељени резултат. Притиском на тастер OK потврђујеш примену одабраног филтера.

Опис поступка за примену филтера можеш погледати на следећем видеу:

Основне геометријске трансформације слике

У програму Gimp 2 постоји више алатки којима можеш да извршим разне трансформације слике, као што су ротирање, обртање или искошавање слике. Овим алаткама приступаш у кутији с алаткама Toolbox или кроз мени ToolsTransform Tools.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/1_5_8.png

Слику или делове слике можеш да трансформишеш тако што је:

 • ротираш кликом на алатку е1;

 • промениш величину кликом на алатку е2;

 • искосиш кликом на алатку е3;

 • промениш перспективу кликом на алатку е4;

 • преокренеш кликом на алатку е5.

Кликом на једну од горе наведених алатки, отвара се простор у коме је могуће подесити својства трансформације.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/1_5_9.png

Најважнија својства су:

 • Transform – избор слоја или селекције на којој ћеш применити трансформацију;

 • Interpolation – начин на који ће пиксели који недостају на трансформисаној слици бити допуњени;

 • Show image preview – захтев да током подешавања параметара трансформације у прозору слике унапред видиш ефекат који ће се постићи.

Поред горе наведених својстава, избором неке од алатки за трансформацију слике, могу се приказати и друга својства као што је Flip Type - врста/тип преокретања који може да буде хоризонтални (Horizontal) или вертикални (Vertical).

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/1_5_10.png

Ротација

Често се дешава да сликa преузета са интернета или направиљена камером неког дигиталног уређаја буде погрешно оријентисана. У програму за обраду слике постоји алатка којом је могуће ротирати слику и поставити је онако како ти одговара. За то ћеш користити алатку Rotate.

Кликом на активни слој или изабрани део слике појавиће се прозор где подешаваш:

 • угао ротације (Angle) померањем клизача или уношењем бројевне вредности и

 • центар ротације.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/1_5_11.png

Избор потврђујеш кликом на дугме Rotate. Поред тога, слику можеш да ротираш и тако што кликнеш на слој и држиш притиснут леви тастер миша док га помераш у смеру жељене ротације.

Искошавање

Да би се искосила слика по хоризонтали или вертикали, можеш користити алатку Shear. Кликом на дату алатку отвара се прозор у коме се вредности задају кликом на стрелице или уносом бројчане вредности. Избор потврђујеш кликом на дугме Shear.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/1_5_12.png

Преокретање

Слику или део слике можеш да преокренеш по хоризонтали или вертикали помоћу алатке Flip.

Опис поступка за ротирање, искошавање и преокретање слике можеш погледати на следећем видеу:

Аутоматска обрада већег броја дигиталних слика

Ако желиш да у исто време промениш име или величину свих слика које се налазе у фасцикли, то је у програму за обраду слике могуће коришћењем програмских додатака. Један од таквих додатака је dbp.exe који омогућава аутоматску обраду (промена имена, величине,…) више дигиталних слика.

Додатак можеш преузети са овог линка: https://alessandrofrancesconi.it/projects/bimp/. Да би се додатак инсталирао, потребно је да га ископираш у фасиклу Plug-ins програма Gimp 2. Место фасцикле Plug-ins зависи од тога где је на твом рачунару инсталиран програм Gimp 2.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/L75S23.png

Након покретања програма Gimp 2, из менија Filters можемо да покренемо додатак Batch Process.

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/7_razred_IKT_DigitalnaPismenost/1_5_15.png

Отвара се прозор у оквиру коjег кликом на Аdd Files додајеш жељене слике и одабираш акцију коју желиш на њих да примениш. Опис поступка за аутоматску обраду већег броја дигиталних слика можеш погледати на следећем видеу:

Шта смо научили?
 • дигиталну слику можеш додатно да уређујеш;

 • инсталацијом додатака унапређујеш могућности програма Gimp 2 (нпр. примењујеш операције на више слика одједном).

Претходна лекција
Следећа лекција
A- A+
Тема
Темa

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.