$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Trajanje vožnje kroz dva dana

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Poznati su sat, minut i sekund početka i kraja vožnje autobusom (moguće je i da je vožnja počela u jednom, a završila se u narednom danu, ali se zna da je trajala manje od 24 sata). Napisati program koji određuje koliko sati, minuta i sekundi je trajala ta vožnja.

Ulaz

Sa standardnog ulaza učitava se 6 brojeva (svaki u zasebnom redu). Prvo sat, minut i sekund početka vožnje, a zatim sat, minut i sekund kraja vožnje.

Izlaz

Na standradni izlaz se ispisuje jedan red u kome su tri broja (sat, minut i sekund) razdvojena zapetom.

Primer

Ulaz

23 59 59
0 0 1

Izlaz

0:0:2

Ulaz

0 0 1
23 59 59

Izlaz

23:59:58

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.