$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Sat

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Pretpostavimo da prilikom iskazivanja vremena za sate koristimo samo brojeve od 1 do 12. Tako za 17:45 kažemo 5:45, a za 0:32 kažemo da je 12:32. Ako je poznat broj sati i minuta takav da je broj sati u opsegu od 0 do 23, a minuta od 0 do 59, iskazati to vreme tako da je broj sati u opsegu 1 do 12.

Ulaz

Učitavaju se dva broja, svaki u posebnoj liniji. U prvoj liniji je broj sati (između 0 i 23), a u drugoj liniji je broj minuta (između 0 i 59).

Izlaz

Ispisuje se jedna linija u kojoj se prikazuje vremenski trenutak u formatu h:m, gde je broj sati h između 1 i 12, a broj minuta između 1 i 59.

Primer

Ulaz

0
32

Izlaz

12:32

Ulaz

5
35

Izlaz

5:35

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.