$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Zbirka algoritamskih zadataka – osnovni nivo

Pitaj na Algori

Razlomak u mešovit broj

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja zadatka
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni ulaz standardni izlaz

Za date prirodne brojeve i napisati program kojim se dati nepravi razlomak prevodi u mešovit broj , takav da važi da je .

Ulaz

U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se prirodan broj koji predstavlja brojilac nepravog razlomka, a u drugoj liniji prirodan broj različit od nule koji predstavlja imenilac razlomka ().

Izlaz

Prva i jedina linija standardnog izlaza sadrži mešoviti zapis razlomka, preciznije prirodan broj, brojilac i imenilac mešovitog broja međusobno odvojeni sa po jednom prazninom (blanko znakom).

Primer

Ulaz

23
8

Izlaz

2 7 8

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.