$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Razbrajalica

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Deca stoje u krugu i određuju ko će od njih da žmuri tako što izgovaraju neku razbrajalicu (na primer, eci-peci-pec). Ako decu obeležimo brojevima od do , redom kako stoje u krugu, ako je poznat broj reči (slogova) razbrajalice i ako je poznat redni broj deteta od kojeg počinje razbrajanje, napiši program koji prikazuje redni broj deteta koje je odabrano da žmuri (tj. na kome se razbrajanje završava).

Ulaz

Unose se tri prirodna broja. Broj slogova razbrajalice, broj dece i redni broj deteta od kojeg počinje razbrajanje. Pretpostavićemo da je broj dece manji od 100, a da je broj slogova manji od 1000.

Izlaz

Ispisuje se jedan prirodni broj -- redni broj deteta odabranog da žmuri.

Primer

Pretpostavimo da sedmoro dece u krugu koristi razbrajalicu eci-peci-pec, a da brojanje kreće od deteta broj 3, razbrajanje će teći ovako:

eci-peci-pec-jasam-mali-zec-tisi-mala-prepe-lica-eci-peci-pec
3  4  5  6  0  1  2  3   4  5  6  0  1

Ulaz

13
7
3

Izlaz

1

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.