$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Prezime pa ime

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Učenici koji su zainteresovani na takmičenju su napravili spisak u elektronskom obliku, ali su na tom spisku uvek pisali prvo ime, pa onda prezime. Međutim, elektronski sistem prijavljivanja zahteva da se unese prvo prezime, pa onda ime. Napiši program koji popravlja spisak u skladu sa tim zahtevom.

Ulaz

Svaka linija standardnog ulaza, sve do njegovog kraja, sadrži ime i prezime učenika (koja su otkucana samo korišćenjem slova engleske abecede), razdvojene sa tačno jednim razmakom. Napomena: pri interaktivnom testiranju kraj ulaza se može uneti tasterima ctrl+z tj. ctrl+d.

Izlaz

Na standardni izlaz ispisati prezimena i imena svih učitanih učenika razdvojene sa po jednim razmakom, u istom redosledu u kojem su učitani.

Primer

Ulaz

Petar Petrovic
Ana Anic
Jelena Jelenkovic
Mika Mikic

Izlaz

Petrovic Petar
Anic Ana
Jelenkovic Jelena
Mikic Mika

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.