$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Pokloni

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Svaki poklon sadrži tačno čokoladica. Ako na raspolaganju imamo ukupno čokoladica, koliko poklona je moguće zapakovati?

Ulaz

Sa standardnog ulaza se učitavaju dva cela broja (svaki u posebnom redu):

  • () - broj čokoladica u jednom poklonu
  • () - ukupan broj čokoladica

Izlaz

Na standardni izlaz ispisati jedan ceo broj - najveći broj poklona koje je moguće napraviti.

Primer

Ulaz

4
19

Izlaz

4

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.