$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \newcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve katergorije koje odgovaraju problemu

Jos detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link
Na žalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo Vaš zahtev.
Molimo Vas da pokušate kasnije.

Zbirka algoritamskih zadataka – osnovni nivo

Pitaj na Algori

Magacin sokova

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja zadatka
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni ulaz standardni izlaz

U magacin se na polica slažu gajbice sa sokovima. U svaku gajbicu može da stane flaša sokova. Odrediti najmanji ukupan broj gajbica potreban da se spakuju sve flaše iz magacina, ako je poznat broj flaša sokova na svakoj polici, pri čemu se u svaku gajbicu mogu pakovati isključivo flaše sa jedne police.

Ulaz

U prvoj liniji standardnog ulaza nalazi se prirodan broj () koji predstavlja broj polica u magacinu. U drugoj je prirodan broj () koji predstavlja kapacitet gajbice. U svakoj od narednih linija nalazi se prirodan broj, iz intervala , koji predstavlja broj flaša na svakoj polici.

Izlaz

U jednoj liniji standardnog izlaza ispisuje se najmanji broj upotrebljenih gajbica.

Primer

Ulaz

3
8
31
25
16

Izlaz

10

Za flaše sa prve police potrebno je 4 gajbice, sa druge isto 4, a sa treće 2.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.