$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

List papira

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Na stolu se nalaze listovi papira različitih dimenzija, ali su svi pravougaonog oblika. Program treba na osnovu zadate širine i visine lista u milimetrima da odredi površinu lista u kvadratnim milimetrima.

Ulaz

U jednoj liniji standardnog ulaza nalaze se dve celobrojne vrednosti i (, ) koje predstavljaju širinu i visinu lista papira izraženu u milimetrima.

Izlaz

Jedan ceo broj koji predstavlja površinu lista u kvadratnim milimetrima

Primer

Ulaz

279 216

Izlaz

60264

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.