$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Kofa

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

U dečijem bazenu postoji gusarski brod na čijem se vrhu nalazi kofa koja se prazni na svakih minuta. Ako se zna broj minuta proteklih od nekog ranijeg pražnjenja kofe napiši program koji određuje broj minuta preostalih do prvog sledećeg minuta u kome će se kofa sigurno isprazniti (0 ako će se kofa isprazniti u trenutnom minutu).

Ulaz

U prvom redu standardnog ulaza nalazi se ceo pozitivan broj () koji predstavlja broj minuta između svaka dva uzastopna pražnjenja kofe, a u drugom broj () koji predstavlja broj minuta od nekog prethodnog pražnjenja kofe.

Izlaz

Na standardni izlaz ispisati traženi broj.

Primer

Ulaz

5
23

Izlaz

2

Ulaz

5
25

Izlaz

0

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.