$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Gps

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Marija je našla geografske koordinate na kojima se nalazi zakopano blago, međutim njen GPS uređaj podržava geografske koordinate unete kao decimalni broj stepeni, dok su koordinate koje ona ima date u broju stepeni, minuta i sekundi. Napiši program koji će Mariji pomoći da prevede koordinate.

Ulaz

Sa standardnog ulaza unose se tri cela broja:

  • () - broj stepeni
  • () - broj minuta
  • () - broj sekundi

Izlaz

Na standardni izlaz ispisati jedan realan broj koji predstavlja ugao u stepenima (tolerancija greške je ).

Primer

Ulaz

18
19
20

Izlaz

18.32222

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.