$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Zbirka algoritamskih zadataka – osnovni nivo

Pitaj na Algori

Faktorijel

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja zadatka
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni ulaz standardni izlaz

Date su cifre . Napiši program koji izračunava koliko se različitih -tocifrenih brojeva sastavljenih od svih tih cifara može napraviti (na primer, od cifara mogu se napraviti brojevi , , , , i ).

Napomena: Broj permutacija skupa od elemenata jednak je faktorijelu broja tj. broju . Razmisli zašto je baš tako.

Ulaz

Prva linija standarnog ulaza sadrži prirodan broj ().

Izlaz

U prvoj liniji standarnog izlaza prikazati broj različitih brojeva koji se mogu napraviti od cifara .

Primer 1

Ulaz

5

Izlaz

120

Primer 2

Ulaz

9

Izlaz

362880

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.