$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Zbirka algoritamskih zadataka – osnovni nivo

Pitaj na Algori

Broj dana u mesecu

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja zadatka
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni ulaz standardni izlaz

Napiši program koji za dati redni broj meseca i godinu određuje broj dana u tom mesecu. Voditi računa o tome da li je godina prestupna (godina je prestupna ako je deljiva sa 4, a nije deljiva sa 100, osim ako je deljiva sa 400, kada jeste prestupna).

Ulaz

Sa standardnog ulaza učitavaju se dva broja:

  • broj meseca () i
  • broj godine ()

Izlaz

Na standardni izlaz ispisati jedan ceo broj koji predstavlja broj dana u zadatom mesecu.

Primer 1

Ulaz

11
2014

Izlaz

30

Primer 2

Ulaz

2
2014

Izlaz

28

Primer 3

Ulaz

2
2016

Izlaz

29

Primer 3

Ulaz

2
2000

Izlaz

29

Primer 4

Ulaz

2
2100

Izlaz

28

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.