$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Autobus

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Ako je poznato trajanje putovanja i vreme kada autobus treba da stigne na odredište, napiši program koji izračunava kada autobus treba da pođe sa polazišta (polazak može biti u prethodnom danu u odnosu na dolazak).

Ulaz

Sa standardnog ulaza učitava se četiri cela broja:

  • () i () - sati i minuti trajanja vožnje
  • () i () - sat i minut dolaska

Izlaz

Na standardni izlaz ispisati dva cela broja razdvojena dvotačkom:

  • () i () - sat i minut polaska

Primer 1

Ulaz

2
30
13
0

Izlaz

10:30

Primer 2

Ulaz

12
0
8
0

Izlaz

20:0

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.